• Komunikat JM Rektora w sprawie:  Zmian w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni obowiązujących od 20.10.2020r.

 • Zmarł prof. dr hab. Jerzy Radecki.  

  Z głębokim żalem informujemy, że zmarł prof. dr hab. Jerzy Radecki.

  Śp. prof. Jerzy Radecki od 2006 roku do 2009 roku pełnił funkcję Rektora naszej uczelni. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę  27.01.2021r. w Wrzesinie,w Kościele pw. Świętej Marii Magdaleny. Rozpoczną się o godzinie 11.30  różańcem, następnie odbędzie się msza święta.

  Pogrążonej w smutku Rodzinie, w imieniu społeczności akademickiej WSIiZ, składamy najszczersze kondolencje.

  Rektor  dr Lucyna Kwiatkowska

  Kanclerz Janusz Żwirko

 • Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 na studia I i II stopnia w systemie eRekrutacja trwa do 31.07.2021 r.     

 • STUDIA I i II STOPNIA  - zajęcia w soboty i niedziele!
   

   

 • Rekrutacja na studia podyplomowe 

   
   

 • The Future is Now #4

   

 • WSIIZ.
  WIEDZA.
  PRAKTYKA.
  WSPÓŁ-
  CZESNOŚĆ.

   

 • Zalecenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki

 • Legitymacje - Zalecenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

 • Ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich 

  Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w komunikacie z 12 lutego 2021 roku  podało  ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Rejestracja na szczepienia ma zostać uruchomiona w poniedziałek, 15 lutego o godz. 8.00. Zapisy obejmą nauczycieli akademickich urodzonych po 31 grudnia 1956 r. Nauczyciele akademiccy będą mogli zgłaszać się na szczepienia za pośrednictwem rektorów. Resort  udostępni (OPI BIP) odrębne formularze zgłoszeniowe z zakresem niezbędnych danych. Po udostępnieniu formularzy (według zapewnień  Ministerstwa ma to się stać jeszcze 12 lutego)  do nauczycieli akademickich będą wysłane wiadomości mailowe, w których będą mogli zadeklarować chęć zapisania się na szczepienie. Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Ministerstwo rekomenduje tę uczelnię, która jest podstawowym miejscem pracy. Miejsce szczepień będą wybierać rektorzy, według listy punktów szczepień, która zostanie przekazana przez Ministerstwo. Punkty szczepień będą się kontaktować z rektorami w celu ustalenia terminu szczepień dla danych grup nauczycieli zbiorczo z całej uczelni. Ministerstwo nie podało żadnych informacji na temat, którego producenta  będą to szczepionki.

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-...

Aktualności

REKRUTACJA
2020/2021

OLSZTYŃSKI KOTARBIŃSKI ZAPRASZA NA STUDIA!
 

Zapraszamy na studia na kierunkach: Zarządzanie (I i II stopnia), Informatyka (I stopnia), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I stopnia) oraz na studia podyplomowe.

Elastyczne warunki płatności, stypendia pozwalające obniżyć obciążenie domowego budżetu, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością.

 

Zarządzanie Studia Magisterskie - Nowoczesna Wiedza i Praktyka

CO NAS WYRÓŻNIA

Inżynierowie poszukiwani

nie jest tajemnicą, iż są obecnie jedną z najbardziej poszukiwanych na rynku grup zawodowych. Absolwenci kierunków inżynierskich mogą liczyć na zatrudnienie wszędzie tam, gdzie liczy się gruntowana, specjalistyczna wiedza techniczna z danej dyscypliny oraz myślenie kreatywne.

Współpraca z przedsiębiorcami

wspólne projekty badawczo-rozwojowe, praktyki i staże, a niekiedy tworzenie prac dyplomowych zgodnie z tematyką zaproponowaną przez przedsiębiorców, to niektóre z założeń, na których opiera się współpraca uczelni z przedsiębiorstwami z regionu.

Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania

Akredytacje

według ocen jakości kształcenia, przeprowadzonych z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach studiów prowadzonych we WSIiZ, spełniamy wymagania kadrowe, programowe, organizacyjne, a także infrastrukturalne i dydaktyczne odpowiadające wysokim kryteriom jakościowym.

Certyfikaty

umożliwiamy studentom uzyskiwanie uznanych międzynarodowych certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności. Są to certyfikaty: CISCO, Microsoft, ECDL.

Praktyki

gwarantujemy nabycie cennego doświadczenia w ramach specjalnie przygotowanych programów stażowych i praktyk.

Praktyczne profile kształcenia

nowością w ofercie są praktyczne profile kształcenia, wprowadzone na kierunkach mechatronika oraz informatyka.  Dajemy możliwość realizowania projektów w oparciuo najnowocześniejsze technologie, którymi dysponuje uczelnia, jak też firmy, banki, instytucje z regionu.

Specjalności opracowywane we współpracy z otoczeniem biznesu

badanie lokalnego rynku pracy oraz stała współpracaz przedsiębiorcami z województwa warmińsko-mazurskiego pozwalają na dostosowanie efektów kształcenia do otoczenia biznesowego, zwiększając w ten sposób szanse na zatrudnianie przyszłych absolwentów. W programie kształcenia oraz założonych efektach uwzględniamy wymagania organizacji zawodowych, wskazania przedstawicieli pracodawców oraz absolwentów.

Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania

Zajęcia wyrównawcze

zakładamy, że dla kogoś, kto chce zostać inżynierem, matematyka nie musiała być umiłowanym przedmiotemw szkole średniej. Poza tym, pamiętamy, że nawet ci, którzy radzili sobiez nią, mogli wiele z tego, co wiedzieli, zapomnieć. Dlatego studenci mają zapewniony kurs wyrównawczy z matematyki, prowadzonyw zakresie absolutnie niezbędnym, przez znakomitego dydaktykaw bardzo miłej atmosferze. Po takich zajęciach można polubić nawet matematykę.

Czesne

rozumiemy, że cena czesnego jest ważna dla każdego, kto zamierza studiować. Czesne można opłacać w 10-ciu ratach.

Kotarbiński University of Information Technology and Management in Olsztyn

Welcome to Kotarbiński University of Information Technology and Management in Olsztyn


We have a great pleasure to invite you to study at Kotarbinski University of Information Technology and Management.
If you are a foreigner interested in technical studies in the field of Information Technology, this offer has been created especially for you. The history of Kotarbinski University of Information Technology and Management started in 1990, when at the initiative of Olsztyn Society, the first non-state economic university in Warmia and Mazury Province - Management School in Olsztyn- was established. In October the University was transformed into Kotarbinski University of Management and Administration. In 1996 the University was registered in Non-state Higher School Register, position 91. That day is considered the date of birth of the University. In 2001 the University was authorised to conduct engineering studies in the field of Information Technology. Due to a wider range of educational offer the name of the University has been changed into Kotarbinski University of Information Technology and Management in Olsztyn. 
Within 20 years of its existence the University has educated over 10 thousand graduates (engineers and master’s degree holders with high professional qualifications). It has also become the driving force of technological progress. Its greatest achievement is its graduates (of first-cycle, second-cycle and postgraduate studies), who succeed on a more and more demanding job market. By means of this we put into practice our strategy of development, which assumes that a university is to be leader in educating young people and adults which quickly adapts to the needs of the job market.
Today, after 20 years of the existence of the University, it is visible that it has not only fulfilled the expectations pinned upon it, but it has achieved much more by making a significant contribution to the development of science and Polish system of education. Rich tradition, achievements and recognition which we have won are inspiration for further development. 
We want to offer young people our outstanding teaching staff and academic experience. Those who decide to study here will obtain education which is a ticket to a professional career in the whole Europe. Our graduates have always been valued highly by employers and we wish that this reputation grows by the year. 
Dynamic development of the University and a concern for the quality of teaching have been confirmed by numerous awards, such as the Statue for Excellence in Management (2008) in Competition for Regional Quality Awards. 
The University was also awarded “Promotion 2008” in a prestigious ranking of higher schools by “Rzeczpospolita” (Polish daily newspaper) and “Perspektywy” (educational portal). In 2015 we were nominated to the Emblem of Leaders Of Higher Schools in Poland by the Chapter of Central Office of National Certification in Warsaw.
The University is developing all the time, it is expanding its scientific and research base and enriching its educational offer to be able to adapt quickly to new trends on the job market. We are expanding international cooperation and taking care of the development of our staff and the material base. The University has got its own didactic base, the surface of almost 10 thousand square metres. Our lecture halls, classrooms and IT and mechatronics labs are located in two buildings on an attractive campus in Artyleryjska Street in Olsztyn.
At present our educational offer is based on the analysis of the needs of the region. Kotarbinski University of Information Technology and Management offers first-cycle studies in the fields of Information Technology, Mechatronics, Management and Production Engineering (engineering studies), Management and Economics (bachelor’s degree) and second cycle studies ( master’s degree) in the field of Economics. The offer is supplemented with postgraduate studies (over 20 programmes) and different specialist courses and trainings, including those prepared for the individual needs of our clients.

Praxis

Strefa Rozwoju i Przedsiębiorczości PRAXIS

Strefa Rozwoju i Przedsiębiorczości  PRAXIS, działająca przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, to inicjatywa powstała z potrzeby pobudzenia rozwoju młodych ludzi oraz zwiększenia ich wiedzy z obszaru  nauk ścisłych i ekonomicznych, nie tylko w sposób kreatywny, ale przede wszystkim atrakcyjny dla młodego odbiorcy.

 

Warmia Mazury TV

Zachęcamy do oglądania naszego programu INDEKS w Warmia Mazury TV. Znajdziecie tu sprawozdania z wydarzeń, wywiady i wszystko to, co ciekawe i ważne w życiu Uczelni. 

 

                     http://www.warmiamazury.tv/indeks/