O nas

ZADANIA BIURA KARIER

Głównym celem funkcjonowania Biura Karier jest służenie studentom i absolwentom WSIiZ informacjami, radą i pomocą w wyborze drogi rozwoju zawodowego.

 • prowadzenie poradnictwa zawodowego
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o rynku pracy
 • prowadzenie banku ofert pracy stałej i tymczasowej
 • nawiązywanie kontaktów z pracodawcami
 • gromadzenie informacji o kursach i szkoleniach, umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowych umiejętności
 • nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z Instytucjami Rynku Pracy
 • współpraca z Ogólnopolską Siecią Biur Karier ( OSBK )

STUDENCIE, ABSOLWENCIE!

Biuro Karier chce zwiększyć Twoje szanse na znalezienie miejsca na rynku pracy.

W tym celu oferujemy:

 • możliwość korzystania z banku ofert pracy stałej, czasowej, praktyk oraz staży zawodowych
 • informacje o możliwościach podjęcia pracy za granicą
 • udostępnianie adresów internetowych serwisów pracy
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • informacje o kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz instytucjach pośrednictwa pracy

STUDENTKO! STUDENCIE! na bieżąco sprawdzaj informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych Biura Karier oraz stronie internetowej.

Pamiętajcie, że usługi Biura Karier są BEZPŁATNE

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content