Bezpłatny projekt szkoleniowy CAREER TURN

Trwa rekrutacja do projektu Career Turn – bezpłatnego wsparcia zawodowego, realizowanego przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM oraz firmę UBS.
Projekt kierowany jest do osób szukających pracy, studentów wchodzących na rynek pracy lub osób mających trudności z podjęciem
zatrudnienia.

Realizowany jest już od 8 lat. Wcześniej we Wrocławiu i Krakowie, a od zeszłego roku, że względu na pandemię COVID -19, w formie zdalnej, w języku polskim i angielskim.

Więcej informacji można znaleźć na: KLIKNIJ