Kategorie
Aktualności Komunikaty

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł prof. dr hab. Andrzej Nowicki

W sobotę 10 września zmarł prof. dr hab. Andrzej Nowicki, były członek Senatu WSIiZ, długoletni wykładowca naszej uczelni. Na co dzień prof. Nowicki uczył studentów matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez kilkanaście lat dzielił się swoją nietuzinkową wiedzą ze studentami WSIiZ.

Profesor był lubiany przez studentów i absolwentów „Kotarbińskiego”. W 2011 roku został wybrany najpopularniejszym wykładowcą uczelni w konkursie zorganizowanym z okazji 15-lecia uczelni. Jego pasją była popularyzacja matematyki. Napisał 15 tomową popularno-naukową serię pt. „Podróże po Imperium Liczb”(wydaną przez WSIiZ).

Prof. Andrzej Nowicki był matematykiem, uznanym w Polsce i na świecie, specjalistą w zakresie algebry różniczkowej, algebry przemiennej i geometrii algebraicznej. Urodził się 26 lipca 1949 roku w Żninie.

Pogrążonej w smutku Rodzinie, w imieniu przyjaciół z  WSIiZ, składamy najszczersze kondolencje.

Kategorie
Aktualności Komunikaty

Rekrutacja trwa. Zapraszamy

Kategorie
Aktualności Komunikaty

Solidarni z Ukrainą

Kategorie
Aktualności Komunikaty

Komunikat Rektora WSIiZ w sprawie pracy zdalnej

 

Komunikat Rektora w sprawie:

Informujemy, że w związku z okresem Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz pandemią COVID-19
i koniecznością zadbania o zdrowie członków społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego wprowadziliśmy zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku wszystkie działy naszej Uczelni będą pracować zdalnie.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, pracownicy będą realizować swoje codzienne zadania
i udzielać wszelkich niezbędnych informacji osobom zainteresowanym.

Podajemy szczegółowe informacje (numery kontaktowe, adresy email oraz dni i godziny pracy poszczególnych działów):

 

  1. Sekretariat Uczelni/Rektorat – owsiiz@owsiiz.edu.pl

Praca zdalna: od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku w godzinach 9.00 – 15.00

Nieczynny w dniach : 23, 24 grudnia 2021r. oraz 7 stycznia 2022 r.

  1. Biuro Organizacji Studiów – dział.studiow@owsiiz.edu.pl; numer tel.: 663-735-306

Praca zdalna: 20, 21 grudnia 2021r. i 4, 5 stycznia 2022 r. w godzinach: 9.00-15.00

Nieczynne w dniach: 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 grudnia 2021 r. oraz 3, 7, 8, 9 stycznia 2022 r.

  1. Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń – podyplomowe@owsiiz.edu.pl;

numer tel.: 667-737-817; 663-737-857

Praca zdalna: 20, 21, 22 grudnia 2021r. i  4, 5 stycznia 2022 r. w godzinach: 9.00-15.00

Nieczynne w dniach: 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 grudnia 2021r. oraz  3, 7, 8, 9 stycznia 2022 r.

Dodatkowe informacjeinformacje dotyczące zajęć, będą na bieżąco przekazywane drogą mailową.
Prosimy o regularne sprawdzanie poczty elektronicznej
.

  1. Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami – anna.suchorab@owsiiz.edu.pl;

numer tel. 667-737-700

Praca zdalna: 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 grudnia 2021r. i 3, 4, 5 stycznia 2022 r. w godzinach: 9.00-15.00

Nieczynne w dniach: 23, 24, 27 grudnia 20201r. oraz 7 stycznia 2022r.

  1. Biuro Praktyk Studenckich i Relacji z Otoczeniem/ Biuro Karier – anna.suchorab@owsiiz.edu.pl;

numer tel. 667-737-700

Praca zdalna: 20, 21, 22, 28,29, 30, 31 grudnia 2021 r. i 3, 4, 5 stycznia 2022 r. w godzinach: 9.00-15.00

Nieczynne w dniach: 23, 24, 27 grudnia 20201 r. oraz 7 stycznia 2022 r.

  1. Biblioteka – biblioteka@owsiiz.edu.pl

Nieczynna od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

  1. Księgowość – kwestura@owsiiz.edu.pl; numer tel.: 663-737-925

Praca zdalna: 20, 21, 22, 29, 30 grudnia 2021 r. i 3, 4, 5 stycznia 2022 r. w godzinach: 9.00-15.00

Nieczynna w dniach: 23, 24, 27, 28, 31 grudnia 2021 r. oraz 7,8,9 stycznia 2022 r.

  1. Dział Administracji – administracja@owsiiz.edu.pl; numer tel. 663-737-096

Praca zdalna: 21, 27, 30 grudnia 2021 r. i 4 stycznia 2022 r. w godzinach: 9.00-15.00

Nieczynny w dniach: 20, 22, 23, 24, 28, 29, 31 grudnia 2021 r. oraz 3, 5, 7 stycznia 2022 r.

Rektor WSIiZ dr Lucyna Kwiatkowska

Olsztyn 15 grudnia 2021r.

Kategorie
Aktualności Komunikaty

26 Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Kategorie
Aktualności Komunikaty

Komunikat JM Rektora w sprawie: „Zmian w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni obowiązujących od 20.10.2020r.”

Komunikat JM Rektora w sprawie:

Zmian w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni obowiązujących od 20.10.2020r.

 

W związku z decyzją Rządu RP o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte zostają  wprowadzone zmiany (do odwołania) w systemie kształcenia i  organizacji pracy administracji Uczelni ( zgodnie z zaleceniami Ministerst0wa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ograniczenia pracy przez pracowników uczelni, w tym osób niebędących nauczycielami akademickimi).

1. Zajęcia na studiach i studiach podyplomowych  odbywają się w sposób zdalny z wyjątkiem zajęć wymagających spotkań bezpośrednich z wykładowcami w siedzibie WSIiZ ( laboratoria, warsztaty, itp.) Informacje dotyczące ww. zajęć będą na bieżąco zamieszczanie w serwisie e-dziekanat (rozkład zajęć).

2.Od dnia 20  października 2020 r. do odwołania sprawy w uczelni  można załatwić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym umówieniu się na określony termin w Dziale Studiów, Sekretariacie Uczelni lub innych jednostkach organizacyjnych.

3.Poza czasem gdy odbywają się ww. zajęcia wstęp do budynku uczelni  przy ulicy Artyleryjskiej 3 f możliwy jest tylko dla pracowników uczelni i umówionych interesantów

 

Telefon dyżurny w sprawach pilnych  : 89 534 32 03

(od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00)

 

Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie:

1. Sekretariat Uczelni/Rektorat – owsiiz@owsiiz.edu.pl, numer 89 534 32 03

2. Dział Studiów – dzial.studiow@owsiiz.edu.pl, numer  tel. 89 651 06 47, 89 651 06 48, 663 735 306

Dodatkowe informacje : Wszelkie podania/wnioski i prace zaliczeniowe prosimy wysyłać drogą elektroniczną. Gotowe prace dyplomowe wraz z kompletem dokumentów zaleca się wysyłać pocztą na adres Uczelni oraz obowiązkowo wersję elektroniczną na ww. adres email. Prośbę o wydanie zaświadczenia należy zgłaszać wcześniej drogą elektroniczną oraz określić preferowaną opcję odbioru (scan przez email lub pocztą tradycyjną). Wszystkie zaległe zaliczenia będą realizowane w trybie zdalnym. Jeżeli ktoś jeszcze nie zaliczył wszystkich przedmiotów w semestrze letnim proszony jest o pilne wysłanie podania o warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Legitymacje studenckie są ważne do 30 listopada, dlatego ważność legitymacji w tym okresie nie będzie przedłużana.

3. Biuro Organizacji Studiów – dział.studiow@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 89 651 06 48, 663 735 306

4. Biuro Rekrutacji – rekrutacja@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 663 737 857

Dodatkowe informacje – wszelkie pytania lub sprawy dotyczące rekrutacji prosimy zgłaszać telefonicznie lub drogą mailową

5. Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń – podyplomowe@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 667 737 817, 663 737 857

Dodatkowe informacje – informacje dotyczące zajęć,  realizowanych w siedzibie uczelni będą na bieżąco  przekazywane drogą mailową. Prosimy o regularne sprawdzanie poczty elektronicznej.

6. Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami – anna.suchorab@owsiiz.edu.pl, numer tel. 667 737 700

7. Biuro  Praktyk Studenckich i Relacji z Otoczeniem/ Biuro  Karier  – anna.suchorab@owsiiz.edu.pl, numer tel. 667 737 700

Dodatkowe informacje:  dotyczące praktyk zawodowych (m.in. obowiązujących terminów oraz spotkań dot. praktyk).

8. Biblioteka – biblioteka@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 609-526-787

Dodatkowe informacje – Wypożyczanie i przyjmowanie książek w bibliotece  będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami Biblioteki. Kary za przetrzymanie książek nie będą naliczane

9. Księgowość – kwestura@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 663-737-925

Dodatkowe informacje –  Prośbę o wystawienie faktury należy zgłaszać drogą elektroniczną po dokonaniu wpłaty. Faktury będą wysyłane drogą mailową. Wszystkie wpłaty będą księgowane na bieżąco więc prosimy przestrzegać terminów opłat.

10. Dział Administracji  –  administracja@owsiiz.edu.pl, numer tel. 663-737-096

 

Rektor

dr Lucyna Kawiatkowska

Olsztyn, 20.10.2020r.