Klub Uczelniany Organizacji Środowiskowej AZS WSIiZ

W uczelni działa Klub Uczelniany Organizacji Środowiskowej AZS WSIiZ, który rozwija swoją działalność sportową w  sekcjach:

 • piłka nożna
 • koszykówka
 • piłka siatkowa
 • tenis stołowy
 • dart i ergometr wioślarski – rekreacyjnie,

W roku 2004 studenci reprezentowali uczelnię w III Warmińsko – Mazurskiej Olimpiadzie Młodzieży Akademickiej:

piłka nożna – zawodnicy w punktacji końcowej uplasowali się na IV miejscu w rozgrywkach,
tenis stołowy – kobiet – III miejsce, mężczyzn – XV, w klasyfikacji końcowej III miejsce,
ergometr wioślarski – mężczyzn – III miejsce, w klasyfikacji końcowej V miejsce,
piłka siatkowa – w klasyfikacji końcowej V miejsce,

WSIiZ w III Warmińsko – Mazurskiej Olimpiadzie Młodzieży Akademickiej w ogólnej klasyfikacji zajęła IV miejsce. W roku 2005 uszyła Olsztyńska Liga Akademicka w Piłce Halowej, Liga Międzyuczelniana w Koszykówce oraz Liga Akademicka w Piłce Siatkowej, w której uczestniczą reprezentacje WSIiZ.

Uczelniany Klub Żeglarski „Kliwer”

powstał 2 czerwca 2007r. z inicjatywy studentów OWSIiZ. Pomysł narodził się podczas I Mistrzostw „Dezet” Wyższych Uczelni Olsztyńskich. Przede wszystkim chodziło o to, żeby stworzyć zgrany zespół. Nasza Drużyna miałaby startować w różnego rodzaju zawodach żeglarskich i wszelkiego rodzaju sportach wodnych.

Koło Naukowe „LOGISTICS FORUM”

Planowane wydarzenia:

Minione wydarzenia:

Na ostatnim spotkaniu Koła, które odbyło się 6.03.2016 przyjęto zakres prac Koła na lata 2016-2018. Plan ten obejmuje następujące działania:

 1. Wymiana wiedzy na temat teorii i praktyki logistyki dla członków Koła (seminaria wewnętrzne).
 2. Prezentacje dobrych praktyk w zakresie logistyki (seminaria otwarte) – forum wymiany doświadczeń.
 3. Organizacja konferencji dotyczące wybranych aspektów zarządzania logistyką  w przedsiębiorstwach.
 4. Uruchomienie zeszytów naukowych WSIiZ (jedno wydanie w roku)  pt.: „Logistyka w teorii i praktyce”, w których między innymi prezentowane byłyby  wyniki prac prowadzonych przez studentów w ramach prac inżynierskich.
 5. Prowadzenie działalności badawczo-projektowej Koła w zakresie projektowania i wdrażania innowacji produktowych i procesowych w zakresie logistyki, mogących stanowić podstawę uruchomienia start-upów.
 6. Integracja środowisk akademickich poprzez współpracę z kołami naukowymi z całej Polski.
 7. Wsparcie placówek dydaktycznych propagujących kierunki związane z logistyką.
 8. Udział w konferencjach logistycznych na terenie całej Polski.
 9. Udział w konkursach związanych z branżą logistyczną organizowanych przez przedsiębiorstwa oraz organizacje studenckie.
 10. Uczestnictwo w targach logistycznych.
 11. Organizacja wycieczek i warsztatów związanych z tematyką logistyczną.

Opiekun Koła:
dr inż. Jerzy Wojeński
jerzy.wojenski@owsiiz.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ekonomii

Tworzy je grupa studentów, których celem jest nie tylko pogłębianie umiejętności oraz zdobywanie wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii, ale też jej popularyzacja oraz aktywizacja środowiska studenckiego.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ekonomii zostało założone 21.10.2013 r.

Koło rozwija zdolności poznawcze z zakresu nauk ekonomicznych w aspekcie rozwoju współczesnej gospodarki. Jednocześnie Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ekonomii umożliwia uczestnictwo w konferencjach, sesjach wykładowych i zjazdach kół studenckich z Polski i z zagranicy.

Planowane wydarzenia:

Otwarte warsztaty z autoprezentacji – 1 kwietnia 2016 r. sala 100, godzina 17.00

Minione wydarzenia:

27 listopada 2015 – Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych, edycja II

10 czerwca 2015 – Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych, edycja I

10 maja 2014 – Konferencja Nowoczesne metody zarządzania wobec XXI wieku

14 luty 2014 – Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego — Referat: Szara Strefa Wliczona do PKB

10 stycznia 2014 – Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego — Referat: Model Solowa

13 grudzień 2013 – Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego — Referat: Forex to największy rynek finansowy świata

Opiekun:

dr Anna Suchorab
Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii

Przewodniczący:

Dawid Wierzbicki
student III roku zarządzania

Kontakt:

e-mail: anna.suchorab@owsiiz.edu.pl
tel: 89 651 06 37

Studenckie Koło Zainteresowań Informatycznych

ukonstytuowało się na zebraniu plenarnym w dniu 29.01.2007 r. Podstawowym celem działalności Koła jest stworzenie obszaru do rozwijania zainteresowań naukowych najzdolniejszych studentów ponad zakres wiedzy oferowanej na studiach. Opiekunem naukowym SKZI został dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. WSIiZ.