Koło Naukowe „LOGISTICS FORUM”

Planowane wydarzenia:

Minione wydarzenia:

Na ostatnim spotkaniu Koła, które odbyło się 6.03.2016 przyjęto zakres prac Koła na lata 2016-2018. Plan ten obejmuje następujące działania:

 1. Wymiana wiedzy na temat teorii i praktyki logistyki dla członków Koła (seminaria wewnętrzne).
 2. Prezentacje dobrych praktyk w zakresie logistyki (seminaria otwarte) – forum wymiany doświadczeń.
 3. Organizacja konferencji dotyczące wybranych aspektów zarządzania logistyką  w przedsiębiorstwach.
 4. Uruchomienie zeszytów naukowych WSIiZ (jedno wydanie w roku)  pt.: „Logistyka w teorii i praktyce”, w których między innymi prezentowane byłyby  wyniki prac prowadzonych przez studentów w ramach prac inżynierskich.
 5. Prowadzenie działalności badawczo-projektowej Koła w zakresie projektowania i wdrażania innowacji produktowych i procesowych w zakresie logistyki, mogących stanowić podstawę uruchomienia start-upów.
 6. Integracja środowisk akademickich poprzez współpracę z kołami naukowymi z całej Polski.
 7. Wsparcie placówek dydaktycznych propagujących kierunki związane z logistyką.
 8. Udział w konferencjach logistycznych na terenie całej Polski.
 9. Udział w konkursach związanych z branżą logistyczną organizowanych przez przedsiębiorstwa oraz organizacje studenckie.
 10. Uczestnictwo w targach logistycznych.
 11. Organizacja wycieczek i warsztatów związanych z tematyką logistyczną.

Opiekun Koła:
dr inż. Jerzy Wojeński
jerzy.wojenski@owsiiz.edu.pl