Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ekonomii

Tworzy je grupa studentów, których celem jest nie tylko pogłębianie umiejętności oraz zdobywanie wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii, ale też jej popularyzacja oraz aktywizacja środowiska studenckiego.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ekonomii zostało założone 21.10.2013 r.

Koło rozwija zdolności poznawcze z zakresu nauk ekonomicznych w aspekcie rozwoju współczesnej gospodarki. Jednocześnie Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ekonomii umożliwia uczestnictwo w konferencjach, sesjach wykładowych i zjazdach kół studenckich z Polski i z zagranicy.

Planowane wydarzenia:

Otwarte warsztaty z autoprezentacji – 1 kwietnia 2016 r. sala 100, godzina 17.00

Minione wydarzenia:

27 listopada 2015 – Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych, edycja II

10 czerwca 2015 – Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych, edycja I

10 maja 2014 – Konferencja Nowoczesne metody zarządzania wobec XXI wieku

14 luty 2014 – Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego — Referat: Szara Strefa Wliczona do PKB

10 stycznia 2014 – Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego — Referat: Model Solowa

13 grudzień 2013 – Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego — Referat: Forex to największy rynek finansowy świata

Opiekun:

dr Anna Suchorab
Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii

Przewodniczący:

Dawid Wierzbicki
student III roku zarządzania

Kontakt:

e-mail: anna.suchorab@owsiiz.edu.pl
tel: 89 651 06 37