Studenckie Koło Zainteresowań Informatycznych

ukonstytuowało się na zebraniu plenarnym w dniu 29.01.2007 r. Podstawowym celem działalności Koła jest stworzenie obszaru do rozwijania zainteresowań naukowych najzdolniejszych studentów ponad zakres wiedzy oferowanej na studiach. Opiekunem naukowym SKZI został dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. WSIiZ.