Komunikat JM Rektora w sprawie: „Zmian w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni obowiązujących od 20.10.2020r.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Komunikat JM Rektora w sprawie:

Zmian w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni obowiązujących od 20.10.2020r.

 

W związku z decyzją Rządu RP o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte zostają  wprowadzone zmiany (do odwołania) w systemie kształcenia i  organizacji pracy administracji Uczelni ( zgodnie z zaleceniami Ministerst0wa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ograniczenia pracy przez pracowników uczelni, w tym osób niebędących nauczycielami akademickimi).

1. Zajęcia na studiach i studiach podyplomowych  odbywają się w sposób zdalny z wyjątkiem zajęć wymagających spotkań bezpośrednich z wykładowcami w siedzibie WSIiZ ( laboratoria, warsztaty, itp.) Informacje dotyczące ww. zajęć będą na bieżąco zamieszczanie w serwisie e-dziekanat (rozkład zajęć).

2.Od dnia 20  października 2020 r. do odwołania sprawy w uczelni  można załatwić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym umówieniu się na określony termin w Dziale Studiów, Sekretariacie Uczelni lub innych jednostkach organizacyjnych.

3.Poza czasem gdy odbywają się ww. zajęcia wstęp do budynku uczelni  przy ulicy Artyleryjskiej 3 f możliwy jest tylko dla pracowników uczelni i umówionych interesantów

 

Telefon dyżurny w sprawach pilnych  : 89 534 32 03

(od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00)

 

Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie:

1. Sekretariat Uczelni/Rektorat – owsiiz@owsiiz.edu.pl, numer 89 534 32 03

2. Dział Studiów – dzial.studiow@owsiiz.edu.pl, numer  tel. 89 651 06 47, 89 651 06 48, 663 735 306

Dodatkowe informacje : Wszelkie podania/wnioski i prace zaliczeniowe prosimy wysyłać drogą elektroniczną. Gotowe prace dyplomowe wraz z kompletem dokumentów zaleca się wysyłać pocztą na adres Uczelni oraz obowiązkowo wersję elektroniczną na ww. adres email. Prośbę o wydanie zaświadczenia należy zgłaszać wcześniej drogą elektroniczną oraz określić preferowaną opcję odbioru (scan przez email lub pocztą tradycyjną). Wszystkie zaległe zaliczenia będą realizowane w trybie zdalnym. Jeżeli ktoś jeszcze nie zaliczył wszystkich przedmiotów w semestrze letnim proszony jest o pilne wysłanie podania o warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Legitymacje studenckie są ważne do 30 listopada, dlatego ważność legitymacji w tym okresie nie będzie przedłużana.

3. Biuro Organizacji Studiów – dział.studiow@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 89 651 06 48, 663 735 306

4. Biuro Rekrutacji – rekrutacja@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 663 737 857

Dodatkowe informacje – wszelkie pytania lub sprawy dotyczące rekrutacji prosimy zgłaszać telefonicznie lub drogą mailową

5. Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń – podyplomowe@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 667 737 817, 663 737 857

Dodatkowe informacje – informacje dotyczące zajęć,  realizowanych w siedzibie uczelni będą na bieżąco  przekazywane drogą mailową. Prosimy o regularne sprawdzanie poczty elektronicznej.

6. Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami – anna.suchorab@owsiiz.edu.pl, numer tel. 667 737 700

7. Biuro  Praktyk Studenckich i Relacji z Otoczeniem/ Biuro  Karier  – anna.suchorab@owsiiz.edu.pl, numer tel. 667 737 700

Dodatkowe informacje:  dotyczące praktyk zawodowych (m.in. obowiązujących terminów oraz spotkań dot. praktyk).

8. Biblioteka – biblioteka@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 609-526-787

Dodatkowe informacje – Wypożyczanie i przyjmowanie książek w bibliotece  będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami Biblioteki. Kary za przetrzymanie książek nie będą naliczane

9. Księgowość – kwestura@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 663-737-925

Dodatkowe informacje –  Prośbę o wystawienie faktury należy zgłaszać drogą elektroniczną po dokonaniu wpłaty. Faktury będą wysyłane drogą mailową. Wszystkie wpłaty będą księgowane na bieżąco więc prosimy przestrzegać terminów opłat.

10. Dział Administracji  –  administracja@owsiiz.edu.pl, numer tel. 663-737-096

 

Rektor

dr Lucyna Kawiatkowska

Olsztyn, 20.10.2020r.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content