Informatyka

ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI

Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowiskach: administratora sieci komputerowej (szczególnie CISCO), administratora systemu Windows, administratora systemu Linux, administratora systemów bezpieczeństwa, analityka IT ds. ryzyka i bezpieczeństwa, audytora IT, itp.

Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, utrzymania i zarządzania sieciową infrastrukturą z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Opanuje umiejętność projektowania i konfigurowania sieci lokalnej w przedsiębiorstwie oraz przyłączania jej do sieci globalnej. Będzie przygotowany do: administrowania lokalnymi i metropolitalnymi sieciami komputerowymi, projektowania i rozbudowy sieci komputerowych, instalowania serwerów, administrowania serwerami sieciowymi, itp.

Administrowanie sieciami Komputerowymi

Administrowanie sieciami komputerowymi

Programowanie aplikacji internetowych

Programowanie aplikacji internetowych

Programowanie aplikacji internetowych

Bazy i hurtownie danych