KURS - Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole

Założenia

Szkolenie jest adresowane do osób zainteresowanych problematyką Zespołu Aspergera pracujących lub planujących pracę z dziećmi z Zespołem Aspergera.

Cel ogólny

Uczestnicy szkolenia poznają problematykę zaburzeń funkcjonalnych definiowanych jako Zespół Aspergera oraz metody pracy i terapie stosowane w pracy z osobami, u których zdiagnozowano to zaburzenie.

Cele szczegółowe

Uczestnicy szkolenia w szczególności:

 • poznają kryteria diagnostyczne Zespołu Aspergera oraz jego obraz,
 • poznają systemy motywacyjne wykorzystywane w pracy indywidualnej i grupowej z osobami z Zespołem Aspergera,
 • poznają metody pracy stosowane w pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera,
 • poznają rodzaje terapii wykorzystywane w pracy z osobami z Zespołem Aspergera,
 • zdobędą umiejętność konstruowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Treści programowe szkolenia

 1. Definicja i kryteria diagnostyczne Zespołu Aspergera.
 2. Specyfika funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z Zespołem Aspergera. Zaburzenia współwystępujące.
 3. Problemy występujące na różnych etapach edukacji dzieci z Zespołem Aspergera. Systemy motywacyjne do wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej. Studium przypadku.
 4. Praktyczne wskazówki do pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera. Terapie. Studium przypadku.
 5. Formy i metody pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera.
 6. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych. Wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb ucznia. Studium przypadku.

Metody i formy pracy

Zajęcia będą prowadzone głównie w formie warsztatowej (w części teoretycznej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej), z odwołaniem do studium przypadku oraz analizy dokumentu.

Czas trwania szkolenia

16 godzin w systemie weekendowym (sobota – niedziela).

Liczba uczestników

20 – 25 osób w grupie.

Proponowany termin szkolenia

13 – 14 maja 2017 r. - zapisy przyjmujemy do 8 maja 2017 r.

                 

Koszt

350 zł za osobę

na konto Uczelni: PEKAO S.A. O/Olsztyn 73 1240 5598 1111 0000 5027 1144

 

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn

tel. 89 651 06 40, 89 651 06 55

kom. 667 737 817

podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl

rekrutacja[at]owsiiz.edu[dot]pl

Pliki do pobrania: 

AKADEMIA LPI Autoryzowane szkolenia z systemu Linux

Linux Professional Institute (LPI) tworzy i podtrzymuje standard kwalifikacji zawodowych w zakresie technologii linuksowych i oprogramowania OpenSource, wspierany na całym świecie przez firmy sektora IT, klientów korporacyjnych, społeczności zawodowe, jednostki rządowe i środowiska naukowe. Program certyfikacyjny LPI jest rozpowszechniany poprzez sieć programów partnerskich na pięciu kontynentach i jest dystrybuowany w wielu językach w ponad 5 tys. centrach egzaminacyjnych. Od roku 1999, LPI przeprowadził ponad 370 tys. egzaminów i wydał ponad 135 tys. certyfikatów LPIC na całym świecie. Certyfikat IT jest potwierdzeniem praktycznej wiedzy – specjalista posiadający certyfikat jest dla pracodawcy bardziej atrakcyjnym kandydatem – ukierunkowanym i zmotywowanym. Jeżeli kandydat posiada certyfikat już w momencie zatrudnienia, daje mu to przewagę – pracodawca będzie mógł przeznaczyć mniej czasu i pieniędzy na jego wyszkolenie. Na mocy umowy z dn. 01 stycznia 2016r. pomiędzy WSIiZ Olsztyn a LPI nasza uczenia uzyskała status Autoryzowanego Partnera Akademickiego LPI (“LPI AAP”).

 

LPIC-1: LINUX SERVER PROFESSIONAL CERTIFICATION

 

Zakres szkolenia 101 KLIKNIJ

Zakres szkolenia 102 KLIKNIJ

LPIC-2: LINUX NETWORK PROFESSIONAL CERTIFICATION

 

Zakres szkolenia 201 KLIKNIJ

Zakres szkolenia 202 KLIKNIJ

Organizacja zajęć  LPI

Zajęcia

będą się odbywać w poniedziałki w godzinach 16:15 – 20:30 (10 spotkań po 6h lekcyjnych).
Miejsce – budynek WSIiZ Olsztyn, ul. Artyleryjska 3F, sala 209.

 

Zapisy

Zapraszamy na kolejną edycję kursów LINUX LPIC-1 (101 i 102) i LPIC-2 (201 i 202)

 

 

Opłaty

Studenci/ Absolwenci WSIiZ - 450 zł za kurs

Studenci z innej Uczelni - 500 zł za kurs

Pozostali uczestnicy - 550 zł za kurs

 

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl

INSTRUKTOR
mgr inż. Mariusz Bagiński

e-mail: m.baginski[at]gmail[dot]com
Certyfikaty: LPIC-1, LPIC-2, SUSE CLA.