Praxis

Strefa Rozwoju i Przedsiębiorczości PRAXIS

Strefa Rozwoju i Przedsiębiorczości  PRAXIS, działająca przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, to inicjatywa powstała z potrzeby pobudzenia rozwoju młodych ludzi oraz zwiększenia ich wiedzy z obszaru  nauk ścisłych i ekonomicznych, nie tylko w sposób kreatywny, ale przede wszystkim atrakcyjny dla młodego odbiorcy.

 

Chcąc wykorzystać potencjał, jakim jest profesjonalne zaplecze naukowe, dydaktyczne i laboratoryjne WSIiZ, stworzyliśmy ofertę zajęć dedykowanych uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, robotyki i przedsiębiorczości w oparciu o autorskie programy dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN.

Dla uatrakcyjnienia naszej działalności o rozwój kulturowy i fizyczny pozyskaliśmy do współpracy następujących Partnerów: Aquasfera, Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum Warmii i Mazur, Planetarium,  Teatr im. Stefana Jaracza. Dzięki tej inicjatywie młodzież może  dodatkowo skorzystać ze specjalnej oferty kulturalnej przygotowanej z myślą o  PRAXIS.

Drugi filar działalności Strefy PRAXIS opiera się na stworzeniu cyklicznych imprez pod nazwą Praxis – Turniej Przedsiębiorczości promujących postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży. Prowadzić będziemy atrakcyjne i sprawdzone aktywności w promowaniu postaw probiznesowych, wykorzystując narzędzia nowoczesnego zarządzania – gry decyzyjne Industry Masters.  Impreza adresowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zakładając wirtualne firmy w zaproponowanych przez nas branżach (strategicznych dla naszego województwa) rywalizować będą   ze sobą o najlepsze wyniki biznesowe.