Administrator cisco ccnp routing i switching

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających wiedzę na poziomie CCNA na temat sieci komputerowych, zamierzających rozwijać swoje kwalifikacje i uzyskać międzynarodowy certyfikat Cisco CCNP RS (Routing i Switching).

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa – 4 900 zł

Opłata ratalna – 3 x 1 700 zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów i absolwentów studiów podyplomowych.Organizacja studiów

Studia trwają 3 semestry i obejmują 180 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy  po 8 godzin lekcyjnych dziennie.

Poza kilkoma godzinami wykładów wprowadzających, wszystkie pozostałe zajęcia mają charakter praktyczny i odbywają się w laboratoriach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.

Dokumenty

  1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. 1 aktualna fotografia.

Program studiów

Studia realizowane są zgodnie z programem zalecanym przez CISCO zakładającym realizację 3 bloków tematycznych, których opanowanie jest konieczne do zdania egzaminów i uzyskania certyfikatu Cisco CCNP RS (Routing i Switching). Każdy z bloków tematycznych trwa 60h. Zaczynamy od CCNP SWITCH, potem ROUTE i TSHOOT.

Program bloków tematycznych:

 CCNP SWITCH
1. Analyzing the Cisco Enterprise Campus Architecture.
2. Implementing VLANs in Campus Networks.
3. Implementing Spanning Tree Protocol.
4. Implementing InterVLAN Routing.
5. Implementing High Availability and Redundancy in a Campus Network.
6. Securing the Campus Infrastructure.
7. Preparing the Campus Infrastructure for Advanced Services.

CCNP ROUTE
1. Routing Services.
2. Configuring the Enhanced Interior Gateway Routing Protocol.
3. Configuring the Open Shortest Path First Protocol.
4. Manipulating Routing Updates.
5. Implementing Path Control.
6. Implementing a a Order Gateway Protocol Solution for ISP connectivity.
7. Implementing Routing Facilities for Branch Offices and Mobile. Workers Office and Mobile Worker Connectivity.
8. Implementing IPv6 in an Enterprise Network.

CCNP TSHOOT

1. Planning Maintenance for Complex Networks
2. Troubleshooting Processes for Complex Enterprise Networks
3. Using Maintenance and Troubleshooting Tools and Applications
4. Maintaining and Troubleshooting Campus Switched Solutions
5. Maintaining and Troubleshooting Routing Solutions
6. Troubleshooting Addressing Services
7. Troubleshooting Network Performance Issues
8. Troubleshooting Converged Networks
9. Maintaining and Troubleshooting Network Security Implementations
10. Review and Preparation for Troubleshooting Complex Enterprise Networks

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content