Studia Podyplomowe

AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI

Nabycie umiejętności automatyzacji procesów produkcji dla potrzeb przedsiębiorstw.

Program studiów

Program studiów zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253, poz. 1520).

  1. Projektowanie mechatroniczne
  2. Sterowanie elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne
  3. Programowanie sterowników PLC
  4. Robotyka i robotyzacja
  5. Przemysłowe systemy mechatroniczne
  6. Diagnostyka procesów

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa – 3 200 zł

Opłata ratalna - 2 x 1 700 zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz absolwentów studiów podyplomowych.

Ceny dla absolwentów

Opłata jednorazowa: 2 880 zł

Opłata ratalna: 2 x 1530 zł

 

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywana z egazaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przemiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

 Dokumenty

 

 

  1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. 1 aktualna fotografia.