Studia Podyplomowe

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Studia przygotowują absolwentów do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” według nowej podstawy programowej w szkole podstawowej i średniej.
W ramach studiów, słuchacze  uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć z udzielania pierwszej pomocy w szkole.

Adresaci studiów

To doskonała propozycją dla nauczycieli, którzy po wprowadzeniu reformy edukacji, szukają nowego miejsca realizacji swoich ambicji zawodowych w zreformowanej szkole, ale także w administracji państwowej i samorządowej, wydziałach bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego  i ochrony ludności.

 

Program studiów

 1. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 2. System bezpieczeństwa i obrony Polski
 3. Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 4. Media w sytuacjach kryzysowych
 5. Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu
 6. Logistyka sytuacji kryzysowych i Obrony Cywilnej
 7. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 8. Edukacja dla bezpieczeństwa
 9. Ratownictwo medyczne
 10. Zagrożenia terrorystyczne
 11. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 12. Centrum zarządzania kryzysowego - organizacja i zadania
 13. Obrona Cywilna w warunkach kryzysu i wojny
 14. Organizacje pozarządowe w edukacji dla bezpieczeństwa
 15. Edukacja zdrowotna
 16. Metodyka nauczania przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”
 17. Praktyka pedagogiczna

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców. Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym, trwają 3 semestry i obejmują 280 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela), max. 8 godz. lekcyjnych dziennie. Zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

 

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -

Opłata ratalna -

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

 

Dokumenty

 1. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem osobowym
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. 1 zdjęcie.

Kontakt: 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl