Studia Podyplomowe

JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej to jeden z elementów potrzebnych do zdobycia pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe kierowane są do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III, podnieść swoją znajomość języka angielskiego i wiedzę na temat elementów kultury, literatury i historii Wielkiej Brytanii. Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowują do egzaminu FCE (First Certificate in English) lub innego egzaminu potwierdzającego znajomość jęz. angielskiego w stopniu podstawowym. Kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych i znających język angielski na poziomie średniozaawansowanym (A2+/B1).

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 3 semestry i obejmują 300 godzin zajęć (w tym 60 godzin praktyki) prowadzonych  metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

 

Odpłatność za studia

Jednorazowa płatność: 3 000  zł

Płatność semestralna: 3 x 1 100 zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

Składa się z 4 bloków zajęć dydaktycznych:

I. Praktyczna nauka języka angielskiego (160 godzin)

 1. Fonetyka, morfologia, składnia języka angielskiego
 2. Sprawności językowe: struktury gramatyczno- leksykalne, słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie

II. Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (60 godzin)

 1. Przyswajanie języków obcych
 2. Metody nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 3. Technologie informacyjne w nauczaniu języka angielskiego
 4. Przegląd podręczników do nauki języka angielskiego dla dzieci
 5. Wykorzystanie technik plastycznych, gier, zabaw, piosenek, itp.
 6. Komunikacja i organizacja pracy w klasie
 7. Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego
 8. Ocenianie, korygowanie błędów

III. Wiedza o Wielkiej Brytanii (20 godzin)

 1. Elementy kultury, życia społecznego, geografii i historii
 2. Literatura dziecięca i młodzieżowa

IV. Praktyka (60 godzin)

 

Dokumenty

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, realizowane w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.
 5. 1 aktualną fotografię,

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pok. 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55
kom. 667 737 817

e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl