Studia Podyplomowe

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

Przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, projektowaniem konstrukcyjnym i technologicznym oraz programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie. Wykształcenie lub rozwinięcie umiejętności nadających się do bezpośredniego wykorzystania w działalności inżynierskiej. Przekazanie wiedzy podstawowej i specjalistycznej z zakresu technologii wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz komputerowych metod wspierania projektowania i wytwarzania.

 

Adresaci studiów 

 • konstruktorzy
 • technolodzy
 • inżynierowie produkcji
 • programiści obrabiarek CNC
 • osoby chc‘ące zdobyć konkretną bardzo poszukiwaną na rynku wiedzę z zakresu konstrukcji technologii i programowania CNC

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa – 3 200 zł

Opłata ratalna - 2 x 1 700 zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz absolwentów studiów podyplomowych.

Ceny dla absolwentów

Opłata jednorazowa: 2 880 zł

Opłata ratalna: 2 x 1530 zł

Program studiów

Program studiów zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253, poz. 1520).

 1. Wybrane zagadnienia grafiki inżynierskiej
 2. Wybrane zagadnienia materiałoznawstwa
 3. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD
 4. Podstawy obróbki skrawaniem
 5. Elementy metrologii warsztatowej
 6. Budowa obrabiarek CNC
 7. Podstawy opracowywania materiałów do obróbki na maszynach sterowanych numerycznie
 8. Komputerowe programowanie obrabiarek CNC – frezowanie
 9. Komputerowe programowanie obrabiarek CNC – toczenie

 Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.