Studia Podyplomowe

SKUTECZNY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MSP

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz do prezesów, dyrektorów, właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników zajmujących się problematyką rozwoju firmy, specjalistów ds. organizacji i zarządzania, moderatorów innowacji.

 

Słuchacz po ukończeniu studiów dysponował będzie wiedzą i umiejętnościami z zakresu:

 

- stosowania narzędzi zarządzania umożliwiających skuteczne konkurowanie w zmiennym otoczeniu,

- metod tworzenia strategii wzrostu i konkurowania,

- zarządzania innowacjami strategicznymi

- kształtowania kultury organizacji

- motywacji pracowników w procesie długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa.

- stosowania metod i technik rozwiązywania problemów decyzyjnych związanych z zarządzaniem strategicznym przedsiębiorstwem składające się na model doradztwa biznesowego „Amicus Res” opracowanego w ramach programu unijnego w roku 2015 przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego. Model ten został dostosowany do potrzeb i oczekiwań mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Organizacja studiów

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników WSIiZ,  specjalistów z innych ośrodków naukowych  oraz praktyków dysponujących dużym doświadczeniem i wiedzą. Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów oraz ocena pozytywna z egzaminu końcowego. Sposób zaliczenia przedmiotów na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców. Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej.
Trwają 2 semestry, obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia odbywają są w weekendy (sobota – niedziela), po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

 1. Strategia rozwoju Warmii i Mazur i otoczenie biznesowe MSP  Warmii i Mazur
 2. Zarządzanie strategiczne
 3. Zarządzanie procesami biznesowymi
 4. Innowacje w tworzeniu przewag konkurencyjnych
 5. Ustawa o innowacyjności i własności przemysłowej
 6. Model świadczenia biznesowych usług doradczych „Amicus Res”
 7. „Amicus Res” – diagnoza przedsiębiorstwa
 8. „Amicus Res” – analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa
 9. „Amicus Res” – projektowanie strategii rozwojowej przedsiębiorstwa. Strategiczna Karta Wyników
 10. „Amicus Res” – identyfikacja i hierarchizacja problemów strategicznych przedsiębiorstwa
 11. „Amicus Res” – metody rozwiązywania i wdrażania rozwiązań problemów strategicznych
 12. Zarządzanie projektem innowacyjnym w przedsiębiorstwie
 13. Systemy motywacyjne
 14. Kultura organizacyjna
 15. Zarządzanie zmianą

 

 

 

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -  2200 zł.

Opłata ratalna -   2x 1200 zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego (liczone od kwoty płatności jednorazowej) dla wszystkich absolwentów WSIiZ po I i II stopniu studiów

 

Dokumenty

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. 1 aktualną fotografię,

 

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl