Studia Podyplomowe

UBEZPIECZENIA

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez poznanie najnowszych regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Skierowane są szczególnie do pracujących w tej tematyce, zajmujących kierownicze stanowiska w zakładach ubezpieczeń, prowadzących ubezpieczenia finansowe oraz do podmiotów współpracujących i osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk.

 

Słuchacz po ukończeniu studiów posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności

- pozwalające na rozwiązywanie problemów organizacji i funkcjonowania, występujących na rynku ubezpieczeniowym, produktów ubezpieczeniowych

- z prawa ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, w tym także zagadnień technicznych dotyczących produktów ubezpieczeniowych

-  prowadzenia dokumentacji systemu ubezpieczeń społecznych.

- potrzebne do skutecznej działalności na rynku ubezpieczeniowym i zarządzania ryzykiem

 

Organizacja studiów

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników WSIiZ,  pracowników i członków zarządów instytucji i przedsiębiorstw ubezpieczeniowych,   specjalistów z innych ośrodków naukowych  oraz praktyków dysponujących dużym doświadczeniem i wiedzą. Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów oraz ocena pozytywna z egzaminu końcowego. Sposób zaliczenia przedmiotów na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców. Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Studia trwają 2 semestry, obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia odbywają są w weekendy (sobota – niedziela), po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

 1. Wprowadzenie do ubezpieczeń gospodarczych
 2. Matematyka finansowa
 3. Prawo ubezpieczeń gospodarczych
 4. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe, zdrowotne
 5. Ubezpieczenia finansowe
 6. Rynki finansowe
 7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 8. Statystyka w ubezpieczeniach
 9. Wstęp do ubezpieczeń społecznych
 10. Ubezpieczenia zdrowotne
 11. Ubezpieczenia emerytalne
 12. Zbiegi tytułów ubezpieczeń
 13. Prawo ubezpieczeń społecznych

 

Dokumenty

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. 1 aktualną fotografię,

 

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -  2200 zł.

Opłata ratalna -   2x 1200 zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego (liczone od kwoty płatności jednorazowej) dla wszystkich absolwentów WSIiZ po I i II stopniu studiów

 

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl