Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE I PRODUKCJA W MEBLARSTWIE

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie i produkcja w meblarstwie skierowane są do osób zamierzających zdobyć lub potwierdzić wiedzę i umiejętności w zakresie procesów produkcji mebli i zarządzania w sektorze meblarskim. Studia przygotowują specjalistów zarówno w zakresie planowania, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej jak i w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem meblarskim oraz formułowania strategii marketingowych w sektorze produkcji mebli.


Słuchacz po ukończeniu studiów

Jest przygotowany do pracy w: zakładach branży meblarskiej, firmach i przedstawicielstwach handlowych, biurach projektowych, placówkach naukowo-badawczych,  szkolnictwie zawodowym.


Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -  2800 zł.

Opłata ratalna - 2x 1500 zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

 1. Zarządzanie
 2. Strategie marketingowe
 3. Zarządzanie projektem
 4. Ekonomika sektora meblarskiego
 5. Zarządzanie produkcją
 6. Komputerowe systemy zarządzania
 7. Techniki projektowania CAM
 8. Systemy planowania i sterowania produkcją mebli
 9. Logistyka w przemyśle meblarskim
 10. Maszyny i urządzania do produkcji mebli
 11. Optymalizacja w produkcji mebli
 12. Projektowanie obrabiarek CNC w meblarstwie

 


Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 168 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.


Dokumenty

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. 1 aktualną fotografię,

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl