Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE

Celem studiów jest:

zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów organizacji i  funkcjonowania podmiotów usług turystycznych i hotelarskich. Zapewniają dostęp do pełnego spektrum kompetencji potrzebnych do skutecznej działalności na rynku usług turystycznych i hotelarskich.

 

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez poznanie szerokiej problematyki podmiotów rynku usług hotelarskich i turystycznych, dla osób pracujących, zajmujących kierownicze stanowiska w hotelach, domach wczasowych, pensjonatach, biurach podróży, klubach fitness, ośrodkach wellness & spa, jednostkach samorządu terytorialnego, jak również dla osób uruchamiających własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki i rekreacji oraz w hotelarstwie.

 

Organizacja studiów

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników WSIiZ,  specjalistów z innych ośrodków naukowych  oraz praktyków dysponujących dużym doświadczeniem i wiedzą w sektorze turystycznym. Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów oraz ocena pozytywna z egzaminu końcowego. Sposób zaliczenia przedmiotów na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców. Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Trwają 2 semestry, obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia odbywają są w weekendy (sobota – niedziela), po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

 1. Zarządzanie
 2. Turystyka i agroturystyka
 3. Hotelarstwo
 4. Marketing usług turystycznych i hotelarskich
 5. Krajoznawstwo i geografia turystyczna
 6. Gospodarka turystyczna
 7. Organizacja pracy w hotelarstwie
 8. Prawo i ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie
 9. Zarządzanie finansami w turystyce i hotelarstwie
 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce i hotelarstwie
 11. Żywienie człowieka
 12. Technologia informacyjna w obsłudze ruchu turystycznego
 13. Animacje kultury

 

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa – 2 500 zł

Opłata ratalna - 2 x 1 350 zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz absolwentów studiów podyplomowych.

Ceny dla absolwentów

Opłata jednorazowa:  2 250 zł

Opłata ratalna: 2 x 1 215 zł

 

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

 

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl