ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z ELEMENTAMI COACHINGU MENEDŻERSKIEGO

Celem studiów jest zdobycie specjalistycznych kwalifikacji niezbędnych do sprawnego pełnienia zadań doradcy zawodowego. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę teoretyczną oraz ukształtują praktyczne umiejętności z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego. Słuchacze zapoznają się między innymi z teoriami i metodami wyboru zawodu, specyfiką poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, zasadami planowania kariery zawodowej, rekrutacji i selekcji pracowników oraz narzędziami pracy doradcy zawodowego w poradnictwie indywidualnym i grupowym

Adresaci studiów

Pracownicy biur pracy, placówek oświatowych, NGO, służby zatrudnienia przedsiębiorstw

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywana z egazaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przemiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym, trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone są w weekendy ( sobota – niedziela), max. 8 godz. lekcyjnych dziennie. Zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa – 2 500 zł

Opłata ratalna - 2 x 1 350 zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz absolwentów studiów podyplomowych.

Ceny dla absolwentów

Opłata jednorazowa:  2 250 zł

Opłata ratalna: 2 x 1 215 zł

Program studiów

 1. Modele i strategie zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Prawo pracy
 3. Kultura organizacyjna
 4. Planowanie zatrudnienia
 5. Rekrutacja i selekcja
 6. Motywowanie pracowników
 7. Zarządzanie kompetencjami
 8. Negocjacje zbiorowe i rozwiązywanie konfliktów
 9. Kompetencje menedżera coacha
 10. Coaching menedżerski – warsztaty

Absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie: doradztwa edukacyjnego, doradztwa grupowego i indywidualnego oraz stosowaniem metod doboru i selekcji kadr, umiejętności organizacyjnych i administracyjnych w dokonywaniu diagnozy, organizacji ewaluacji w poradnictwie zawodowym. Jest przygotowany do podjęcia pracy w urzędach pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkolnych ośrodkach kariery zawodowej, placówkach służb mundurowych, szkołach.

Dokumenty

 

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.