Zarządzanie sprzedażą

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu z metod i technik organizacji i zarządzania efektywną sprzedażą oraz przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie.

Adresaci studiów

 • pracownicy działów sprzedaży,
 • pracownicy biur handlowych i centrów obsługi klienta,
 • wszyscy zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie metod i technik sprzedaży

Słuchacz po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • najważniejszych strategii sprzedaży oraz roli menedżera zarządzającego sprzedażą i personelem sprzedaży w zorientowanej rynkowo firmie;
 • metod i technik sprzedaży pozwalających na analizę możliwości sprzedażowych firmy oraz racjonalną organizację procesu sprzedaży;
 • pozyska kompetencje i umiejętności niezbędne na stanowiskach menedżerów zarządzających sprzedaży;
 • prawnych aspektów procesu sprzedaży dylematów etycznych występujących w zespołach sprzedażowych, niepowodzeń sprzedawców i organizacji sprzedażowych;
 • wyznaczania celów i zadań sprzedażowych, opracowywania strategii i planów sprzedaży, rekrutacji i selekcji personelu sprzedaży oraz motywowania zespołu sprzedawców;
 • organizacji procesu sprzedaży poprzez stosowanie właściwych metod i technik sprzedaż;
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie w tym rozwiązywania konfliktów w zespołach sprzedażowych;
 • wykorzystania prostych technik komunikacyjnych i negocjacyjnych oraz wywierania wpływu i perswazji;

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

 1. Funkcjonowanie rynku i analiza konkurencji
 2. Zarządzanie marką
 3. Zarządzanie personelem sprzedaży
 4. Przywództwo i menedżer sprzedaży  – warsztaty
 5. Komunikacja i negocjacje
 6. Zarządzanie procesami
 7. Narzędzia i techniki sprzedaży
 8. Strategie sprzedaży i organizacja procesu sprzedaży
 9. Psychologiczne aspekty procesu sprzedaży
 10. Prawne i etyczne aspekty procesu sprzedaży

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content