Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego

Słuchacze zostaną przygotowani do selekcji oraz kierowania ludźmi w organizacjach. Wszystko to dzięki zdobytym na studiach kompetencjom z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, które są bardzo cenione niemal we wszystkich komercyjnych i niekomercyjnych organizacjach.

Adresaci studiów

Pracownicy biur pracy, placówek oświatowych, NGO, służby zatrudnienia przedsiębiorstw

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywana z egazaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przemiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym, trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone są w weekendy ( sobota – niedziela), max. 8 godz. lekcyjnych dziennie. Zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla  absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Program studiów

 1. Zarządzanie kompetencjami
 2. Prawo pracy
 3. Modele i strategie zarządzania zasobami ludzkimi
 4. Dobór pracowników
 5. Kultura organizacyjna
 6. Motywowanie pracowników
 7. Negocjacje zbiorowe i rozwiązywanie konfliktów
 8. Rola coachingu w zarządzaniu ludźmi
 9. Kompetencje menedżera coacha
 10. Coaching menedżerski – warsztaty

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content