Psychologia w biznesie

OPIS

Specjalność adresowana jest do osób, które chcą zrozumieć, w jaki sposób ludzie funkcjonują w świecie organizacji . Przyszłych menedżerów, przedsiębiorców, dyrektorów handlowych, pracowników działów sprzedaży, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi oraz analityków finansowych. Psychologia biznesu to nauka, która koncentruje się na rozumieniu kluczowych mechanizmów ludzkich zachowań w kontekście organizacyjnym oraz zachowań zakupowych. Łączy wiedzę z obszaru: motywacji, emocji, uczenia się, z wiedzą na temat komunikacji w biznesie, rekrutacji, motywowania i oceny pracowników i rozwoju odpowiednich kompetencji.  Absolwent posiada wiedzę na temat nowoczesnych strategii zarządzania oraz roli menadżera zarządzającego personelem  w przedsiębiorstwie. Potrafi dokonać rekrutacji i selekcji personelu sprzedaży oraz motywować zespół handlowców. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w tym handlowych oraz w jednostkach administracyjnych, w których wymagana jest wiedza, umiejętności i kompetencje z obszaru zarządzania.

teacher-giving-test-result-to-college-student-Q59S6HF.jpg