Zarządzanie

MARKETING I NOWE MEDIA

Efekty kształcenia na specjalności: Marketing i nowe media

W zakresie wiedzy

Absolwent posiada wiedzę na temat zachowań konsumentów na rynku w procesie globalizacji, wykorzystania Internetu, w tym mediów społecznościowych w zarządzaniu marketingowym. Zna zasady zarządzania relacjami z klientem i kształtowania satysfakcji klientów oraz strategie kampanii promocyjnej. Zna narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu treściami na stronach internetowych.

 

W zakresie umiejętności

Absolwent potrafi zastosować w praktyce wiedzę z zakresu zachowań rynkowych konsumentów w celu podjęcia decyzji dotyczących wyboru rynku docelowego i segmentacji klientów. Potrafi posługiwać się narzędziami marketingu internetowego oraz właściwie i efektywnie wykorzystywać instrumenty marketingowe dostępne w portalach społecznościowych. Posiada umiejętność poprawnego redagowania tekstów i sloganów reklamowych oraz treści na stronach internetowych, w tym lokowania elementów interaktywnych wykorzystując systemy zarządzania treścią (CMS). Potrafi zaplanować, zorganizować i ocenić efektywność kampanii promocyjnej.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy podejmując decyzje i działania w obszarze marketingu i nowych mediów, jest świadomy dynamiki zmian zachodzących w procesie globalizacji zachowań konsumenckich.

 

Perspektywa zawodowa

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach usługowych, w tym handlowych, produkcyjnych, firmach reklamowych i domach medialnych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza, umiejętności i kompetencje z obszaru marketingu i nowych technologii w zarządzaniu marketingowym. Studia umożliwiają pracę m.in. na stanowiskach: specjalista do spraw promocji, specjalista do spraw marketingu, specjalista do spraw reklamy, specjalista do spraw mediów interaktywnych, copywriter, social media specialist, social media manager, specjalista do spraw digital marketingu.

 

 

Kadry i płace w praktyce organizacji

Kadry i płace

Rachunkowość w przedsiębiorstwie

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Własna firma

Zarządzanie i administracja

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logityską w przedsiębiorstwie

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie sprzedażą

 Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Marketing i nowe media

Menedżer w ochronie zdrowia

Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie