Zarządzanie logistyką i sprzedażą w przedsiębiorstwie

Efekty kształcenia na specjalności: Zarządzanie logistyką i sprzedażą w przedsiębiorstwie

W zakresie wiedzy: Absolwent posiada wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Zna zagadnienia dotyczące transportu i spedycji.

W zakresie wiedzy: Posiada wiedzę na temat nowoczesnych strategii sprzedaży oraz roli menadżera zarządzającego sprzedażą, personelem sprzedaży w przedsiębiorstwie.

W zakresie umiejętności

Absolwent potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne w zakresie zarządzania szeroko pojętą sprzedażą i  logistyką. Potrafi analizować, optymalizować i modelować procesy zarządzania logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, procesy transportowo-spedycyjne oraz systemy magazynowe. Potrafi opracować strategię sprzedaży, w tym sformułować cele i zadania sprzedażowe oraz opracować plan sprzedaży. Potrafi dokonać rekrutacji i selekcji personelu sprzedaży oraz motywować zespół handlowców. Organizuje proces sprzedaży poprzez stosowanie właściwych metod i technik sprzedaży.

Perspektywa zawodowa

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, firmach logistycznych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza, umiejętności i kompetencje z obszaru szeroko pojętego zarządzania logistyką.  Studia umożliwiają pracę m.in. na stanowiskach: specjalista do spraw sprzedaży, specjalista do spraw obsługi klienta, specjalista do spraw dystrybucji, specjalista do spraw handlu, przedstawiciel handlowy, agent handlowy, kierownik sprzedaży, account manager, dyrektor handlowy. zarządzania logistyką.  Studia umożliwiają pracę m.in. na stanowiskach: specjalista do spraw sprzedaży, specjalista do spraw obsługi klienta, specjalista do spraw dystrybucji, specjalista do spraw handlu, przedstawiciel handlowy, agent handlowy, kierownik sprzedaży, account manager, dyrektor handlowy.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content