Zarządzanie sprzedażą

Efekty kształcenia na specjalności: Zarządzanie sprzedażą

W zakresie wiedzy:
Absolwent posiada wiedzę na temat nowoczesnych strategii

sprzedaży oraz roli menadżera zarządzającego sprzedażą, personelem sprzedaży w przedsiębiorstwie. Zna zasady zarządzania marketingiem w handlu oraz zarządzania marką. Zna metody i techniki sprzedaży pozwalające na analizę możliwości sprzedażowych firmy i racjonalną organizację procesu sprzedaży, zna prawne i etyczne aspekty sprzedaży.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy podejmując decyzję i działania w obszarze zarządzania sprzedażą, jest świadomy dynamiki zmian zachodzących w procesie globalizacji zachowań konsumenckich.

W zakresie umiejętności

Absolwent potrafi opracować strategię sprzedaży, w tym sformułować cele i zadania sprzedażowe oraz opracować plan sprzedaży. Potrafi dokonać rekrutacji i selekcji personelu sprzedaży oraz motywować zespół handlowców. Organizuje proces sprzedaży poprzez stosowanie właściwych metod i technik sprzedaży. Posiada umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, w tym rozwiązywania konfliktów w zespołach sprzedażowych, wykorzystuje techniki komunikacyjne i negocjacyjne oraz wywierania wpływu i perswazji. Wykorzystuje w praktyce systemy informatyczne do obsługi procesów zarządzania sprzedażą.

Perspektywa zawodowa

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w tym handlowych oraz w jednostkach administracyjnych, w których wymagana jest wiedza, umiejętności i kompetencje z obszaru zarządzania sprzedażą. Studia umożliwiają pracę m.in. na stanowiskach: specjalista do spraw sprzedaży, specjalista do spraw obsługi klienta, specjalista do spraw dystrybucji, specjalista do spraw handlu, przedstawiciel handlowy, agent handlowy, kierownik sprzedaży, account manager, dyrektor handlowy.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content