Dietetyka

Celem studiów jest oferowanie najwyższej jakości kształcenia z zakresu dietetyki;  przekazanie słuchaczom wiedzy w zakresie:oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia ludzi zdrowych i chorych, bezpieczeństwa żywności oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom związanym z nieodpowiednią jakością żywności.

Studenci zapoznają się m.in.  ze sposobami żywienia w różnych jednostkach chorobowych, zaburzeniach metabolicznych, zaburzeniach odżywiania o podłożu psychogennym i innych; wyeliminowanie złych nawyków żywieniowych mających wpływ na wzrost chorób cywilizacyjnych (nadwaga, otyłość, niedożywienie) oraz stosowanie właściwych i odpowiednich zasad żywienia w różnych jednostkach chorobowych. Zdobyta w trakcie kształcenia wiedza i umiejętności umożliwiają sformułowanie adekwatnej diagnozy żywieniowej, będącej podstawą profesjonalnego postępowania dietetycznego.

Informacje organizacyjne:

  • Czas trwania – 2 semestry.
  • Wysokość czesnego – 4500 zł.
  • Wysokość czesnego w systemie ratalnym – 2 x 2350 zł