Filologia – studia I stopnia

Rodzaj studiów:
I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Profil praktyczny
Czesne i pozostałe opłaty
Warunki rekrutacji

Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
Punkty rekrutacyjne

 

STUDIA I STOPNIA

 

Grupy przedmiotów w zakresie:
Język angielski w biznesie – translatoryka
Filologia angielska – studia nauczycielskie