Przygotowane pedagogiczne

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela przeznaczone są dla osób, które są absolwentami studiów wyższych i chcą uzupełnić swoją wiedzę merytoryczną o kwalifikacje pedagogiczne, potrzebne do podjęcia pracy w szkole lub inne placówce oświatowej. Gwarantują uzyskanie niezbędnego przygotowania pedagogicznego, psychologicznego oraz szczegółowych dydaktyk.

Program kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgody jest ze standardem kształcenia nauczycielia.  Mają bardzo praktyczny charakter – w ich trakcie zdobywasz nie tylko kwalifikacje i wiedzę, ale również konkretne umiejętności. Studia kończą zawodowe praktyki pedagogiczne.

Nauka trwa 3 semestry.

Opłata roczna : 3600 zł.

 Płatność ratalna:  3x 1300 zł

Terapia pedagogiczna

Studia dają pełne kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć specjalistycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole i placówce (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej), a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój.

Informacje organizacyjne:

 

Oligofrenopedakogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepelnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in.
• z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
• z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
• w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego,
• w klasach integracyjnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
• w innych placówkach, gdzie wymagane są kompetencje z zakresu oligofrenopedagogiki i pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informacje organizacyjne:

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content