Zamówienia publiczne

Informacje organizacyjne:

  • Czas trwania – 2 semestry.
  • Wysokość czesnego – 4200 zł.
  • Wysokość czesnego w systemie ratalnym – 2 x 2200 zł