Zarządzanie sprzedażą

OPIS

Specjalność adresowana jest do osób, które chcą zrozumieć, w jaki sposób ludzie funkcjonują w świecie organizacji . Przyszłych menedżerów, przedsiębiorców, dyrektorów handlowych, pracowników działów sprzedaży, marketingu. Absolwent posiada wiedzę na temat nowoczesnych strategii sprzedaży oraz roli menadżera zarządzającego sprzedażą, personelem sprzedaży w przedsiębiorstwie. Zna zasady zarządzania marketingiem w handlu oraz zarządzania marką. Zna metody i techniki sprzedaży pozwalające na analizę możliwości sprzedażowych firmy i racjonalną organizację procesu sprzedaży, zna prawne i etyczne aspekty sprzedaży. Absolwent potrafi opracować strategię sprzedaży, w tym sformułować cele i zadania sprzedażowe oraz opracować plan sprzedaży. Potrafi dokonać rekrutacji i selekcji personelu sprzedaży oraz motywować zespół handlowców. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w tym handlowych oraz w jednostkach administracyjnych, w których wymagana jest wiedza, umiejętności i kompetencje z obszaru zarządzania sprzedażą.

W zakresie wiedzy

Absolwent posiada wiedzę na temat nowoczesnych strategii sprzedaży oraz roli menadżera zarządzającego sprzedażą, personelem sprzedaży w przedsiębiorstwie. Zna zasady zarządzania marketingiem w handlu oraz zarządzania marką. Zna metody i techniki sprzedaży pozwalające na analizę możliwości sprzedażowych firmy i racjonalną organizację procesu sprzedaży, zna prawne i etyczne aspekty sprzedaży.

W zakresie umiejętności

Absolwent potrafi opracować strategię sprzedaży, w tym sformułować cele i zadania sprzedażowe oraz opracować plan sprzedaży. Potrafi dokonać rekrutacji i selekcji personelu sprzedaży oraz motywować zespół handlowców. Organizuje proces sprzedaży poprzez stosowanie właściwych metod i technik sprzedaży. Posiada umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, w tym rozwiązywania konfliktów w zespołach sprzedażowych, wykorzystuje techniki komunikacyjne i negocjacyjne oraz wywierania wpływu i perswazji. Wykorzystuje w praktyce systemy informatyczne do obsługi procesów zarządzania sprzedażą.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy podejmując decyzję i działania w obszarze zarządzania sprzedażą, jest świadomy dynamiki zmian zachodzących w procesie globalizacji zachowań konsumenckich.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w tym handlowych oraz w jednostkach administracyjnych, w których wymagana jest wiedza, umiejętności i kompetencje z obszaru zarządzania sprzedażą. Studia umożliwiają pracę m.in. na stanowiskach: specjalista do spraw sprzedaży, specjalista do spraw obsługi klienta, specjalista do spraw dystrybucji, specjalista do spraw handlu, przedstawiciel handlowy, agent handlowy, kierownik sprzedaży, account manager, dyrektor handlowy.