Bazy i hurtownie danych

Bazy i hurtownie danych

OPIS

Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowiskach:

  • projektanta systemów bazodanowych włącznie z hurtowniami danych,
  • projektanta systemów analitycznych klasy BUSINESS INTELLIGENCE,
  • programisty systemów bazodanowych,
  • administratora baz danych i hurtowni danych, analityka danych.

Absolwent znając budowę baz i hurtowni danych, programowanie baz danych, posługując się sprawnie językiem SQL (strukturalny język zapytań) oraz systemami  klasy BUSINESS INTELLIGENCE jest przygotowany do:

  • projektowania baz danych,
  • integrowania baz danych z wykorzystaniem technologii hurtowni danych,
  • budowy bazy danych i przygotowania oprogramowania współpracującego z bazą danych,
  • budowy rozwiązań informatycznych wspierających procesy decyzyjne z wykorzystaniem systemów BUSINESS INTELLIGENCE,
  • administrowania systemami bazodanowymi.
pexels-luis-gomes-546819

Programowanie aplikacji internetowych

Programowanie aplikacji internetowych

OPIS

Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowiskach: programisty aplikacji internetowych, programisty .NET, programisty C++, JAVA, C#, programisty i administratora baz danych (SQLServer, mySQL), programisty aplikacji mobilnych, grafika komputerowego, front developera, webmastera, projektanta interfejsów użytkownika inżyniera wsparcia aplikacji, administratora serwerów i aplikacji internetowych, administratora bazy danych, itp.

Absolwent, na podstawie znajomości zagadnień związanych programowaniem aplikacji współpracujących z bazami danych oraz przetwarzaniem obrazu i dźwięku jak również nowoczesnych przewodowych i bezprzewodowych technologii sieciowych, jest przygotowany do: projektowania i programowania aplikacji internetowych, administrowania serwerami stron WWW, budowy i administrowania bazami danych oraz wdrażania i administrowania usługami internetowymi. W swojej pracy potrafi wykorzystać najnowsze, wysoko zaawansowane technologie informatyczne służące tworzeniu projektów dla różnych mediów, posiadając wiedzę i umiejętności nie tylko techniczne, ale również znając pod-stawy kompozycji obrazu.

pexels-pixabay-39284

Administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie sieciami komputerowymi

OPIS

Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowiskach: administratora sieci komputerowej (szczególnie CISCO), administratora systemu Windows, administratora systemu Linux, administratora systemów bezpieczeństwa, analityka IT ds. ryzyka i bezpieczeństwa, audytora IT, itp.

pexels-andrea-piacquadio-845451