Nowa specjalność NT

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

OPIS

Przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, projektowaniem konstrukcyjnym i technologicznym oraz programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie. Wykształcenie lub rozwinięcie umiejętności nadających się do bezpośredniego wykorzystania w działalności inżynierskiej. Przekazanie wiedzy podstawowej i specjalistycznej z zakresu technologii wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz komputerowych metod wspierania projektowania i wytwarzania.

pexels-opt-lasers-7254429

Adresaci studiów

 • konstruktorzy
 • technolodzy
 • inżynierowie produkcji
 • programiści obrabiarek CNC
 • osoby chcące zdobyć konkretną bardzo poszukiwaną na rynku wiedzę z zakresu konstrukcji technologii i programowania CNC

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie

Program studiów

Program studiów zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253, poz. 1520).

 1. Wybrane zagadnienia grafiki inżynierskiej
 2. Wybrane zagadnienia materiałoznawstwa
 3. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD
 4. Podstawy obróbki skrawaniem
 5. Elementy metrologii warsztatowej
 6. Budowa obrabiarek CNC
 7. Podstawy opracowywania materiałów do obróbki na maszynach sterowanych numerycznie
 8. Komputerowe programowanie obrabiarek CNC – frezowanie
 9. Komputerowe programowanie obrabiarek CNC – toczenie

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  3700 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 2050  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Administrowanie sieciami komputerowymi CISCO

Administrowanie sieciami komputerowymi CISCO

OPIS

Przygotowanie słuchaczy do uzyskania certyfikatu CISCO CCNA. Studia realizowane są zgodnie z programem ustanowionym przez CISCO. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwem ukończenia kursu zgodnie z programem CISCO. Absolwent studiów może przystąpić do egzaminów celem uzyskania certyfikatu CCNA w dowolnym centrum egzaminacyjnym CISCO. Egzamin ten nie jest elementem studiów.

pexels-luis-gomes-546819

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających podstawową wiedzę na temat sieci komputerowych, zamierzających rozwijać swoje kwalifikacje i uzyskać międzynarodowy certyfikat profesjonalnego administratora sieci komputerowych CISCO CCNA.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Poza kilkoma godzinami wykładów wprowadzających, wszystkie pozostałe zajęcia mają charakter praktyczny i odbywają się w laboratoriach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie: routery i przełączniki CISCO oraz Cisco Packet Tracer

Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

Studia realizowane są zgodnie z programem zalecanym przez CISCO zakładającym realizację następujących zagadnień, których opanowanie jest konieczne do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu CCNA.

Program studiów zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253, poz. 1520).

 1. Podstawowe pojęcia i technologie w dziedzinie sieci komputerowych: modele ISO/OSI i TCP/IP, protokoły Ethernet i adresacja IP, wprowadzenie do IOS i CLI, konfiguracja routerów i przełączników, konfiguracja i testowanie sieci IP.
 2. Protokoły i koncepcje routingu: routing statyczny, protokoły wektora odległości: RIP v1 oraz RIP v2, projektowanie sieci, maski o stałej lub zmiennej długości (VLSM), routing bezklasowy (CIDR), protokoły stanu łącza OSPF, protokoły hybrydowe EIGRP.
 3. Przełączanie w sieciach LAN i sieci bezprzewodowe: wirtualne sieci lokalne (VLAN), protokół VTP i STP, routing pomiędzy VLAN-ami, zabezpieczania bezprzewodowej komunikacji sieciowej.
 4. Sieci WAN: technologie sieci rozległych (WAN), protokoły PPP, Frame Relay, bezpieczeństwo sieci, listy dostępu (ACL), DHCP i NAT, diagnostyka błędów w sieciach WAN.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa – 3 500 zł
 2. Opłata ratalna – 2 x 1 850zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

 

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i jej zagospodarowanie

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i jej zagospodarowanie

Oferta studiów podyplomowych  „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i jej zagospodarowanie”, przygotowana została z myślą o właścicielach i pracownikach firm zajmujących się lub planujących zajmować się sprzedażą, wykonywaniem i wdrażaniem systemów energetyki odnawialnej. Jest to także ciekawa propozycja dla osób fizycznych zainteresowanych wytwarzaniem energii na potrzeby własne i sprzedawaniem jej nadwyżek do publicznej sieci energetycznej.

Program studiów

Program nauczania realizowany w formie ćwiczeń, laboratoriów i wykładów, obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu energetyki słoneczniej, wiatrowej, geotermalnej (w tym pompy ciepła) oraz przetwarzania biomasy. Wybrane zajęcia odbędą się na terenie obiektów rzeczywistych, takich jak elektrownie wodne czy fotowoltaiczne.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa – 3600 zł

Opłata ratalna – 2 x 1900zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów i absolwentów studiów podyplomowych.

DOKUMENTY

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Dokumenty

 1. Opłata jednorazowa –  3000zł.

   

 2. Opłata ratalna – 2 x  1600zł.

   

 3. 10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Automatyzacja procesów produkcji

Automatyzacja procesów produkcji

Program studiów

Program studiów zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253, poz. 1520).

 1. Projektowanie mechatroniczne
 2. Sterowanie elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne
 3. Programowanie sterowników PLC
 4. Robotyka i robotyzacja
 5. Przemysłowe systemy mechatroniczne
 6. Diagnostyka procesów

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywana z egazaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przemiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa – 3 700 zł.

Opłata ratalna – 2 x  1950 zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych

10% zniżki w ramach porozumienia OAZ.

Zniżki nie sumują się.

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Administrator cisco ccnp routing i switching

Administrator cisco ccnp routing i switching

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających wiedzę na poziomie CCNA na temat sieci komputerowych, zamierzających rozwijać swoje kwalifikacje i uzyskać międzynarodowy certyfikat Cisco CCNP RS (Routing i Switching).

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa – 4 900 zł

Opłata ratalna – 3 x 1 700 zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów i absolwentów studiów podyplomowych.Organizacja studiów

Studia trwają 3 semestry i obejmują 180 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy  po 8 godzin lekcyjnych dziennie.

Poza kilkoma godzinami wykładów wprowadzających, wszystkie pozostałe zajęcia mają charakter praktyczny i odbywają się w laboratoriach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Program studiów

Studia realizowane są zgodnie z programem zalecanym przez CISCO zakładającym realizację 3 bloków tematycznych, których opanowanie jest konieczne do zdania egzaminów i uzyskania certyfikatu Cisco CCNP RS (Routing i Switching). Każdy z bloków tematycznych trwa 60h. Zaczynamy od CCNP SWITCH, potem ROUTE i TSHOOT.

Program bloków tematycznych:

 CCNP SWITCH
1. Analyzing the Cisco Enterprise Campus Architecture.
2. Implementing VLANs in Campus Networks.
3. Implementing Spanning Tree Protocol.
4. Implementing InterVLAN Routing.
5. Implementing High Availability and Redundancy in a Campus Network.
6. Securing the Campus Infrastructure.
7. Preparing the Campus Infrastructure for Advanced Services.

CCNP ROUTE
1. Routing Services.
2. Configuring the Enhanced Interior Gateway Routing Protocol.
3. Configuring the Open Shortest Path First Protocol.
4. Manipulating Routing Updates.
5. Implementing Path Control.
6. Implementing a a Order Gateway Protocol Solution for ISP connectivity.
7. Implementing Routing Facilities for Branch Offices and Mobile. Workers Office and Mobile Worker Connectivity.
8. Implementing IPv6 in an Enterprise Network.

CCNP TSHOOT

1. Planning Maintenance for Complex Networks
2. Troubleshooting Processes for Complex Enterprise Networks
3. Using Maintenance and Troubleshooting Tools and Applications
4. Maintaining and Troubleshooting Campus Switched Solutions
5. Maintaining and Troubleshooting Routing Solutions
6. Troubleshooting Addressing Services
7. Troubleshooting Network Performance Issues
8. Troubleshooting Converged Networks
9. Maintaining and Troubleshooting Network Security Implementations
10. Review and Preparation for Troubleshooting Complex Enterprise Networks

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl