KOŁA NAUKOWE

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ekonomii

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ekonomii

zostało założone 21.10.2013 r. Tworzy je grupa studentów, których celem jest nie tylko pogłębianie umiejętności oraz zdobywanie wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii, ale też jej popularyzacja oraz aktywizacja środowiska studenckiego.

 

Studenckie Koło Zainteresowań Informatycznych

ukonstytuowało się na zebraniu plenarnym w dniu 29.01.2007 r. Podstawowym celem działalności Koła jest stworzenie obszaru do rozwijania zainteresowań naukowych najzdolniejszych studentów ponad zakres wiedzy oferowanej na studiach. Opiekunem naukowym SKZI został dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. WSIiZ.

Koło Naukowe "LOGISTICS FORUM"

Planowane wydarzenia:


 

Minione wydarzenia:

Na ostatnim spotkaniu Koła, które odbyło się 6.03.2016 przyjęto zakres prac Koła na lata 2016-2018. Plan ten obejmuje następujące działania:

 1. Wymiana wiedzy na temat teorii i praktyki logistyki dla członków Koła (seminaria wewnętrzne).
 2. Prezentacje dobrych praktyk w zakresie logistyki (seminaria otwarte) - forum wymiany doświadczeń.
 3. Organizacja konferencji dotyczące wybranych aspektów zarządzania logistyką  w przedsiębiorstwach.
 4. Uruchomienie zeszytów naukowych WSIiZ (jedno wydanie w roku)  pt.: „Logistyka w teorii i praktyce”, w których między innymi prezentowane byłyby  wyniki prac prowadzonych przez studentów w ramach prac inżynierskich.
 5. Prowadzenie działalności badawczo-projektowej Koła w zakresie projektowania i wdrażania innowacji produktowych i procesowych w zakresie logistyki, mogących stanowić podstawę uruchomienia start-upów.
 6. Integracja środowisk akademickich poprzez współpracę z kołami naukowymi z całej Polski.
 7. Wsparcie placówek dydaktycznych propagujących kierunki związane z logistyką.
 8. Udział w konferencjach logistycznych na terenie całej Polski.
 9. Udział w konkursach związanych z branżą logistyczną organizowanych przez przedsiębiorstwa oraz organizacje studenckie.
 10. Uczestnictwo w targach logistycznych.
 11. Organizacja wycieczek i warsztatów związanych z tematyką logistyczną.

Opiekun Koła:

dr inż. Jerzy Wojeński

jerzy.wojenski[at]owsiiz.edu[dot]pl

KLUBY SPORTOWE

Klub Uczelniany Organizacji Środowiskowej AZS WSIiZ

Klub rozwija swoją działalność sportową w  sekcjach:

 • piłka nożna
 • koszykówka
 • piłka siatkowa
 • tenis stołowy
 • dart i ergometr wioślarski – rekreacyjnie

 

Uczelniany Klub Żeglarski „Kliwer”

powstał 2 czerwca 2007r. z inicjatywy studentów OWSIiZ. Pomysł narodził się podczas I Mistrzostw „Dezet” Wyższych Uczelni Olsztyńskich. Przede wszystkim chodziło o to, żeby stworzyć zgrany zespół. Nasza Drużyna miałaby startować w różnego rodzaju zawodach żeglarskich i wszelkiego rodzaju sportach wodnych.