Głównym celem działalności Stowarzyszenia Absolwentów OWSIiZ jest kształtowanie i umacnianie więzi absolwentów z uczelnią, propagowanie jej w środowisku gospodarczym, działalność na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji absolwentów i studentów tejże uczelni w różnych obszarach życia, zarówno towarzyskiego jak i zawodowego. Członkiem stowarzyszenia może być każdy, kto zaakceptuje statut. Stowarzyszenie Absolwentów OWSIiZ  powstało z inicjatywy samych absolwentów.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 7 grudnia 2012 r. – wzięło w nim udział 19 członków – założycieli. W zebraniu uczestniczyły Władze Uczelni: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk – Rektor WSIiZ, dr Lucyna Kwiatkowska – Prorektor ds. Kształcenia, dr Hanna Pałach – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych, dr inż. Zygmunt Kurek – I Rektor WSIiZ / Przewodniczący Rady Zarządzającej Uczelni.

Wybrany został  komitet założycielski w osobach: Agnieszka Konieczna (Pedagogika, 2012 r.), Dominika Małachowska (Zarządzanie i Marketing, 2001)  i Jarosław Rozmianiec, Zarządzanie, 2012). Komitet założycielski złożył wniosek o rejestrację w sądzie i tak oto 28 stycznia 2013 r. Stowarzyszenie Absolwentów OWSIiZ w Olsztynie zostało wpisane w Krajowym  Rejestrze Sądowym.

AKTUALNOŚCI:

  • Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia w sprawie likwidacji, odbędzie sie 9.12.2017 r. o godzinie 9.00 w sali 100, w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Artyleryjska 3f.
  • Zawiadamiamy, że Stowarzyszenie Absolwentów Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie  jest w trakcie likwidacji. Likwidatorami zostali: Dominika Małachowska, tel. 89 651 06 55, dominika.malachowska[at]owsiiz.edu[dot]pl, Jarosław Rozmianiec, tel. 668845303, jaro_ro[at]wp[dot]pl. Roszczenia wobec Stowarzyszenia można zgłaszać do dnia 30.06.2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Artyleryjska 3f, pok. 111.

Siedziba Stowarzyszenia

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3F

tel. +48 89 534 32 03; fax. +48 89 534 33 20 

e-mail: stowarzyszenieowsiiz[at]owsiiz.edu[dot]pl 

www.owsiiz.edu.pl

KRS: 0000447517 z 28.01.2013 r.

REGON: 281469354