Głównym celem działalności Stowarzyszenia Absolwentów OWSIiZ jest kształtowanie i umacnianie więzi absolwentów z uczelnią, propagowanie jej w środowisku gospodarczym, działalność na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji absolwentów i studentów tejże uczelni w różnych obszarach życia, zarówno towarzyskiego jak i zawodowego. Członkiem stowarzyszenia może być każdy, kto zaakceptuje statut. Stowarzyszenie Absolwentów OWSIiZ  powstało z inicjatywy samych absolwentów.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 7 grudnia 2012 r. – wzięło w nim udział 19 członków – założycieli. W zebraniu uczestniczyły Władze Uczelni: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk – Rektor WSIiZ, dr Lucyna Kwiatkowska – Prorektor ds. Kształcenia, dr Hanna Pałach – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych, dr inż. Zygmunt Kurek – I Rektor WSIiZ / Przewodniczący Rady Zarządzającej Uczelni.

Wybrany został  komitet założycielski w osobach: Agnieszka Konieczna (Pedagogika, 2012 r.), Dominika Małachowska (Zarządzanie i Marketing, 2001)  i Jarosław Rozmianiec, Zarządzanie, 2012). Komitet założycielski złożył wniosek o rejestrację w sądzie i tak oto 28 stycznia 2013 r. Stowarzyszenie Absolwentów OWSIiZ w Olsztynie zostało wpisane w Krajowym  Rejestrze Sądowym.

AKTUALNOŚCI:

11 CZERWCA 2016 r. godzina 11.00 - Walne Zebranie

Siedziba Stowarzyszenia

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3F

tel. +48 89 534 32 03; fax. +48 89 534 33 20 

e-mail: stowarzyszenieowsiiz[at]owsiiz.edu[dot]pl 

www.owsiiz.edu.pl

KRS: 0000447517 z 28.01.2013 r.

REGON: 281469354