Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania

UCZELNIA

Podejmując studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego studenci obdarowują nas olbrzymim zaufaniem, bowiem powierzają nam swoją przyszłość. Z nami chcą zrealizować swoje marzenia, pragnienia, plany i aspiracje. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć im jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju.
 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, społecznym, biznesowym i technicznym. WSIiZ to najstarsza na Warmii i Mazurach uczelnia niepubliczna. Oferuje kształcenia na studiach inżynierskich, licencjackich, magisterskich i podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie, Ekonomia, Informatyka, Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji.

WSIiZ kładzie nacisk na upraktycznienie kształcenia na kierunkach, które są poszukiwane na rynku pracy, który weryfikuje absolwentów właśnie poprzez jakość ich umiejętności i praktyczne kwalifikacje. Dbałość o najwyższą jakość procesu dydaktycznego oraz potwierdzone osiągnięcia w sferze działań organizacyjno-administracyjnych, leżą u podstaw decyzji władz uczelni o rozszerzeniu działalności i utworzeniu zamiejscowego Wydziału Informatyki i Nauk Technicznych WSIiZ w Grudziądzu, z kierunkiem Mechatronika.

WSIiZ to uczelnia niepubliczna kształcąca inżynierów. Współpraca z przedsiębiorcami, pozwala na dostosowanie efektów kształcenia do otoczenia biznesowego, zwiększając szanse na zatrudnienie przyszłych absolwentów. Jest to kluczowy element prowadzonych na uczelni studiów o profilu praktycznym. Pogłębieniu praktycznego charakteru kształcenia, służy też zawieranie porozumień z pracodawcami i przedsiębiorstwami działającymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w zakresie prowadzenia praktyk i staży umożliwiających studentom nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego niezbędnego na rynku pracy. Wspólne projekty badawczo-rozwojowe, a niekiedy tworzenie prac dyplomowych zgodnie z tematyką zaproponowaną przez przedsiębiorców, to niektóre z założeń na których opiera się współpraca uczelni z przedsiębiorcami z regionu. Służą temu między innymi zajęcia terenowe i wyjazdy studyjne realizowane w partnerskich firmach i instytucjach