Dziesięć powodów dla których warto studiować Informatykę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego

 1. Bardzo konkurencyjne czesne – rozumiemy, że cena jest ważna dla każdego, kto zamierza studiować. Dlatego, dzięki bardzo gospodarnemu zarządzaniu finansami Uczelni, czesne wynositylko 390 zł płatne przez 10 miesięcy lub 1900 zł/semestr. Ponadto – i to jest ważne!!!! – czesne jest stałe przez cały okres studiów. 
 2. Program kształcenia – wyznajemy zasadę, że dopiero jak coś zostanie praktycznie zrobione, to zostanie zrozumiane. Dlatego program kształcenia zapewnia nade wszystko zdobycie przez absolwentów umiejętności praktycznych. Nie kształcimy dla samego kształcenia – zagadnienia teoretyczne omawiane są tylko w absolutnie niezbędnym zakresie. Już od pierwszego semestru studenci realizują konkretne projekty, które mogą być wykorzystywane w praktyce.
 3. Oferowane specjalności – wszystkie specjalności zostały opracowane po bardzo wnikliwej analizie zapotrzebowania rynku pracy na inżynierów informatyków. Oferujemy te specjalności, które są najbardziej poszukiwane oraz najlepiej opłacane.
 4. Kadra nauczająca – w naszej Uczelni od wielu lat, przedłużenie umowy o pracę z nauczycielami, uwarunkowane jest również oceną pracy nauczyciela dokonaną przez studentów. Dzięki temu nasza kadra dydaktyczna to bardzo dobrzy nauczyciele – w tym wielu praktyków – mający znakomity kontakt ze stu-dentami, jednocześnie posiadający uznany dorobek naukowy i inżynierski. 
 5. Zajęcia wyrównawcze – matematyka nie jest najważniejszym przedmiotem podczas studiów na kierunku Informatyka. Jednak pewne elementarne podstawy są niezbędne. Zakładamy, że dla kogoś, kto chce zostać inżynierem informatykiem matematyka nie musiała być umiłowanym przedmiotem w szkole średniej. Poza tym pamiętamy, że nawet ci, którzy z nią radzili, mogli wiele z tego, co wiedzieli, zapomnieć. Dlatego studenci mają zapewniony kurs wyrównawczy z matematyki, prowadzony w zakresie absolutnie niezbędnym, przez znakomitego dydak-tyka w bardzo miłej atmosferze. Po takich zajęciach można polubić nawet matematykę.
 6. Zapewniona jakość kształcenia – Polska Komisja Akredytacyjna – powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do weryfikacji jakości kształcenia we wszystkich polskich uczelniach – dokonała w marcu 2013 r. oceny programowej kształcenia na kierunku Informatyka. WSIiZ powtórnie uzyskała pozytywną akredytację. Kierunek informatyka uzyskał bardzo wysoką ocenę 4.86 w skali od 2 do 6.
 7. Certyfikaty – Uczelnia umożliwia studentom uzyskiwanie uznanych międzynarodowych certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności. Są to certyfikaty: CI-SCO, Microsoft, ECDL.
 8. Baza laboratoryjna – 17 znakomicie wyposażonych laboratoriów komputerowych i specjalistycznych, w tym laboratoria technologii multimedialnych, serwerowych (serwery DELL Windows/Linux, SQL Server/Oracle/mySQL), sieciowych (CISCO) oraz inżynierii projektowania oprogramowania. Laboratoria poza standar-dowym oprogramowaniem udostępniają: środowiska programistyczne: Visual Studio, Net Beans, Eclipse oraz DevC++; oprogramowanie do projektowania i budowy rozwiązań internetowych i multimedialnych: pakiet ADOBE (Creative Suite Ma-ster Collection – 18 najważniejszych programów ADOBE), pakiet AutoDesk (Edu-cation Master Suite – w tym AutoCAD oraz 3ds MAX), a także oprogramowania wspierające projektowanie systemów informatycznych ARIS.
 9. Dostęp do licencjonowanego oprogramowania – przez okres studiów studen-ci mają zapewnioną możliwość legalnego instalowania na komputerach osobistych i korzystania z oprogramowania licencjonowanego przez WSIiZ na potrzeby procesu kształcenia.
 10. Nowoczesne narzędzia nauczania – w procesie dydaktycznym wykorzystujemy uczelnianą platformę e-learningową. Dzięki temu studenci mogą w dowolnym czasie  oraz z każdego miejsca, umożliwiającego dostęp do Internetu, korzystać z materiałów szkoleniowych ulokowanych na platformie przez prowadzących zajęcia oraz przesyłać nauczycielowi swoje prace. Poprzez platformę mogą również komunikować się między sobą, jak również z nauczycielami.
   

Najnowsze artykuły

23
lut
2018

Bezpłatne szkolenia z przywództwa

Bezpłatne szkolenia z przywództwa
19
lut
2018

Study in english

Study in english
26
sty
2018

IT to branża przyszłości, a my wiemy jak zaprogramować Twój sukces.

IT to branża przyszłości, a my wiemy jak zaprogramować Twój sukces.
20
gru
2017

Ogłoszenie o dniach wolnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia

Ogłoszenie o dniach wolnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia
21
lis
2017

Dyplomatorium 2017

Dyplomatorium 2017
14
paź
2017

"Kotarbiński" w Elgnówku 

"Kotarbiński" w Elgnówku 
13
paź
2017

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018  - Galeria

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018  - Galeria