W związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID -19 na świecie, w tym w Europie władze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego zalecają podejmowanie następujących działań:

  1. Ograniczenia do niezbędnego minimum wszelkich ogólnouczelnianych imprez wymagających zgromadzenia dużej liczby uczestników.
  2. Zachowania podstawowych zasad higieny,  głównie poprzez częste mycie rąk. Instrukcje mycia rąk znajdują się we wszystkich ogólnodostępnych toaletachw budynku Uczelni. 
  3. Prowadzenia samoobserwacji stanu swojego zdrowia i szybki kontakt z lekarzem w przypadku jego pogorszenia.
  4. Osoba, u której występują niepokojące objawy oraz która wróciła z regionu, gdzie występują przypadki zarażenia koronawirusem, powinna obserwować stan swojego zdrowia i w miarę możliwości ograniczyć przez 14 dni kontakty społeczno-zawodowe.
  5. Student, który przebywa na kwarantannie oraz student, który jest nieobecny na zajęciach z powodu objawów przeziębienia (katar, kaszel, itp.), po niezwłocznym poinformowaniu Działu Studiów o  swoim stanie zdrowia będzie miał usprawiedliwione nieobecności przez okres do 2 tygodni (bez konieczności odrabiania). Przy dłuższej nieobecności obowiązuje przesłanie zwolnienia lekarskiego.
  6. Wykładowcy mają obowiązek udostępnić wszelkie materiały związane z realizacją przedmiotu studentom wymienionym w punkcie 4, z wykorzystaniem platformy e- learningowej lub poczty e- mail w okresie nieobecności studenta na zajęciach. 
  7. Ograniczenie podróży krajowych jak i zagranicznych – dotyczy to wszystkich studentów i grup pracowników WSIiZ .
  8. O wszystkich niepokojących zjawiskach występujących w Uczelni związanych z powyższą sytuacją należy niezwłocznie informować władze Uczelni, w dni powszednie tel. 89 543 32 03, mail owsiiz[at]owsiiz.edu[dot]pl, w czasie zjazdów Dział Studiów. 
  9. Zaleca się śledzenie następujących stron internetowych:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 ZOBACZ

komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego PRZECZYTAJ TUTAJ

 

                                                                                                                                              Rektor

                                                                                                                                              Dr Lucyna Kwiatkowska (-)

Najnowsze artykuły

09
cze
2020

Uruchamiamy nowe specjalności na kierunku Zarządzanie!

Uruchamiamy nowe specjalności na kierunku Zarządzanie!
08
kwi
2020

Komunikat JM Rektora WSIiZ: Zajęcia dydaktyczne zawieszone do odwołania.

Komunikat JM Rektora WSIiZ: Zajęcia dydaktyczne zawieszone do odwołania.
23
mar
2020

Informacja Rektora  o możliwości wsparcia studentów

Informacja Rektora  o możliwości wsparcia studentów
13
mar
2020

Zmiana organizacji pracy w Uczelni

Zmiana organizacji pracy w Uczelni
13
mar
2020

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!
11
mar
2020

Komunikat Rektora

Komunikat Rektora
05
mar
2020

Komunikat Rektora WSIiZ w sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się korona wirusa

Komunikat Rektora WSIiZ w sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się korona wirusa