Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Od pomysłu do rynku

Misja: Wspieranie przedsiębiorców we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych w oparciu o transfer wiedzy.

Czym się zajmujemy

  • audyt innowacyjności firmy oparty na autorskim dynamicznym współczynniku innowacyjności™ zgodny z metodologią Podręcznika Oslo,
  • wystawiane certyfikatów innowacyjności pomiotów i produktów, jako dokumentów pomocnych do ubiegania się o środki z RPO,
  • identyfikacja potrzeb prorozwojowych przedsiębiorstw („broker innowacji”)
  • opracowywanie dokumentacji wdrożeniowych rozwiązań innowacyjnych: produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej,
  • pomoc merytoryczna i techniczna w ubieganiu się przedsiębiorców o środki unijne na wdrożenie innowacji5.    Pomoc merytoryczna i techniczna w ubieganiu się przedsiębiorców o środki unijne na wdrożenie innowacji,
  • realizacja projektów,
  • generowanie pomysłów innowacyjnych, ich rozwijanie i wdrażanie,
  • komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych,
  • prowadzenie badań dotyczących potrzeb środowiska biznesowego na Warmii i Mazurach w zakresie innowacji,
  • monitoring zmian zachodzących w gospodarce regionu  pod kątem przedsiębiorczości, innowacyjności i atrakcyjności inwestycyjnej.

Kontakt

Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji

mgr Paulina Karaszkiewicz

e-mail: paulina.karaszkiewicz[at]owsiiz.edu[dot]pl

tel. 89 651 06 66