Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Od pomysłu do rynku

Misja: Wspieranie przedsiębiorców
we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych
w oparciu o transfer wiedzy.

Czym się zajmujemy

  • audyt innowacyjności firmy oparty na autorskim dynamicznym współczynniku innowacyjności™ zgodny z metodologią Podręcznika Oslo,
  • wystawiane certyfikatów innowacyjności pomiotów i produktów, jako dokumentów pomocnych do ubiegania się o środki z RPO,
  • identyfikacja potrzeb prorozwojowych przedsiębiorstw („broker innowacji”)
  • opracowywanie dokumentacji wdrożeniowych rozwiązań innowacyjnych: produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej,
  • pomoc merytoryczna i techniczna w ubieganiu się przedsiębiorców o środki unijne na wdrożenie innowacji5.    Pomoc merytoryczna i techniczna w ubieganiu się przedsiębiorców o środki unijne na wdrożenie innowacji,
  • realizacja projektów,
  • generowanie pomysłów innowacyjnych, ich rozwijanie i wdrażanie,
  • komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych,
  • prowadzenie badań dotyczących potrzeb środowiska biznesowego na Warmii i Mazurach w zakresie innowacji,
  • monitoring zmian zachodzących w gospodarce regionu  pod kątem przedsiębiorczości, innowacyjności i atrakcyjności inwestycyjnej.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content