WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH (WNTIS)

dr Hanna Pałach – Dziekan Wydziału

tel. 89 651 06 58

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I EKONOMII

dr Anna Suchorab – Dyrektor Instytutu

tel. 89 651 06 37

INSTYTUT INFORMATYKI

mgr inż. Marek Adamowicz – Dyrektor Instytutu

tel. 89 651 06 43

INSTYTUT MECHATRONIKI I INŻYNIERII PRODUKCJI

dr inż. Krzysztof Jasiński – Dyrektor Instytutu

mgr inż. Adam Gawroński – Z-ca Dyrektora Instytutu

tel. 89 651 06 42

KADRA WYDZIAŁU

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro
prof. dr hab. Ihor Hrabynskyy
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk
prof. dr hab. Andrzej Krankowski
prof. dr hab. Jan Kwiatkowski
prof. dr hab. inż. Lev Morozov
prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
dr hab. Gustaw Dębniewski
dr hab. Jurij Dobriański
dr hab. inż. Bronisław Kolator
dr hab. inż. Jerzy Konorski
dr hab. Wojciech Kozłowski
dr hab. Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz
dr hab. inż. Jan Stabryła
dr hab. inż. Ryszard Walkowiak
dr hab. inż. Wojciech Werpachowski
dr hab. Henryk Lelusz
dr inż. Łukasz  Bartczuk
dr inż. Marek Chodnicki
dr Sławomir Chyl
dr Paweł  Drozda
dr Jolanta Rosłon

dr inż. Piotr Artiemjew
dr inż. Stanisław Drozda
dr inż. Piotr Dziwiński
dr inż. Marcin Gabryel
dr inż. Andrzej Grzebieniak
dr inż. Marek Grabowski
dr inż. Grzegorz Szczubełek
dr inż. Jolanta Harasimiuk
dr Renata Jędryczka
dr Kamil Kotliński
dr inż. Marcin Korytkowski
dr inż. Zygmunt Kurek
dr Lucyna Kwiatkowska
dr Lesław Markowski
dr Zofia Migus-Bębnowicz
dr Janusz Orłowski
dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz
dr Hanna Pałach
dr Bogna Przybyszewska Szter
dr inż.  Tomasz Podciborski
dr inż. Szymon Racewicz
dr Lechosław Rojewski
dr inż. Krzysztof  Schroeder
dr inż. Andrzej Skonieczek
dr Jarosław Skorwider- Namiotko
dr Bogdan Tchórz

dr Anna  Suchorab
dr inż. Wojciech Szalkiewicz
dr Konrad  Szydłowski
dr Halina Tańska
dr Tomasz Wierzejski
dr inż. Jerzy Wojeński
dr inż. Jacek Zabielski
dr Władysław Zakrzewski
dr inż. Krzysztof Rzęsa
dr Andrzej Hurło
mgr inż. Marek Adamowicz
mgr inż. Anna Bońkowska
mgr inż. Adam Gawroński
mgr inż. Andrzej Klonowski
mgr inż. Łukasz Menart
mgr  Hanna Pikus
mgr inż. Krzysztof Ropiak
mgr inż. Krzysztof Rzepczyński
mgr Małgorzata Szepioła-Uściłko
mgr Magdalena Szymczak
mgr Anita Zabokrzecka
mgr Justyna Burmistrzak
mgr Magda Burakowska
mgr Bronisława Ludwichowska
mgr inż. Mariusz Bagiński                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH (SJO)

mgr Dorota Ejnik – Kierownik Studium Języków Obcych

LEKTORZY:

mgr Bożena Kłos
mgr Beata Podwysocka
mgr Bartłomiej Purta
mgr Beata Przeździecka
mgr Irena Skuratko
mgr Joanna Sochań
mgr Iwona Stanisławska
mgr Katarzyna Szpechar-Butkiewicz
mgr Marcin Szmyt