Kadra

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I EKONOMII

dr Anna Suchorab – Dyrektor Instytutu

tel. 89 651 06 58

INSTYTUT INŻYNIERII SYSTEMÓW

mgr inż. Marek Adamowicz – Dyrektor Instytutu

tel. 89 651 06 43

dr inż. Krzysztof Jasiński – Z-ca Dyrektora Instytutu

KADRA

 • prof. zw. dr hab. Jan Kwiatkowski
 • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
 • prof. zw. dr hab. Iwona Grabarek
 • dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska
 • dr hab. Gustaw Dębniewski
 • dr hab. Wojciech Kozłowski
 • dr hab. Henryk Lelusz
 • dr hab. inż. Jan Stabryła
 • dr hab. inż. Ryszard Walkowiak
 • dr hab. inż. Piotr Artiemjew
 • dr inż. Stanisław Drozda
 • dr inż. Marcin Gabryel
 • dr inż. Krzysztof Jasiński
 • dr inż. Marcin Korytkowski
 • dr inż. Szymon Racewicz
 • dr inż. Andrzej Skonieczek
 • dr inż. Wojciech Szalkiewicz
 • dr inż. Jerzy Wojeński
 • dr inż. Katarzyna Panasiuk
 • dr Lucyna Kwiatkowska
 • dr Hanna Pałach
 • dr Anna  Suchorab
 • dr Wojciech Chwiałkowski
 • dr Joanna Dynowska
 • dr Kamil Kotliński
 • dr Łukasz Menart
 • dr Zofia Migus-Bębnowicz
 • dr Janusz Orłowski
 • dr Agata Opalska-Kasprzak
 • dr Roman Lewandowski
 • dr Iga Jaroszewska
 • dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz
 • dr Jarosław Skorwider- Namiotko
 • dr Stefan Grabowski
 • dr Lidia Domańska
 • dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
 • dr Katarzyna Andruszkiewicz
 • dr Agnieszka Niemczynowicz
 • dr Małgorzata Florek- Wojciechowska
 • dr Grzegorz Szczubełek
 • dr Tomasz Wierzejski
 • dr Magdalena Wysocka
 • dr Tomasz Ankiewicz
 • dr Małgorzata Obara-Gołębiowska
 • dr Małgorzata Choroszko
 • dr Ewelina Kamasz
 • mgr inż. Marek Adamowicz
 • mgr inż. Piotr Adamowicz
 • mgr inż. Adam Sandomierski
 • mgr inż. Grzegorz Olech
 • mgr inż. Nelly Chojnowska
 • mgr inż. Jakub Gorczewski
 • mgr inż. Grażyna Szubrycht
 • mgr inż. Anna Bońkowska
 • mgr inż. Andrzej Klonowski
 • mgr Krzysztof Rzepczyński
 • mgr Marek Salwowski
 • mgr Marta Malinowska
 • mgr Katarzyna Czatrowska
 • mgr Maria Bulińska
 • mgr Dorota Ejnik
 • mgr Beata Podwysocka
 • mgr Katarzyna Szpechar-Butkiewicz
 • mgr Marcin Szmyt
 • mgr Irena Skuratko
 • mgr Paweł Jarząbek
 • mgr inż. Krystian Parciak
 • inż. Mateusz Marcinkiewicz
 • mgr Jolanta Meller
 • mgr Agnieszka Włodarska
 • mgr Janusz Salitra
 • mgr Marek Grzybicki
 • mgr Jacek Sławiński
 • mgr inż. Włodzimierz Łabanowski
 • mgr inż. Marek Engiel
 • mgr Zbigniew Wąsik
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content