Zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Sieć Brokerów Innowacji”, dnia 30.06.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe nr 96/SI/2014.

 W postępowaniu swoją ofertę złożył jeden Wykonawca. Oferta zawierała wszystkie elementy zgodnie z zapytaniem ofertowym. Zamawiający dokonał oceny Oferty zgodnie z kryteriami. Zaproponowana przez Oferenta cena przewyższa środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia, w związku z czym Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania.

 

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w „Kryteriach oceny” zapytania ofertowego punkt 4: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w wyniku złożenia ofert przekraczających budżet przeznaczony na zamówienie”.

 

Procedura wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie wznowiona.

Najnowsze

03
kwi
2015

Informacja o unieważnieniu przetargu

Informacja o unieważnieniu przetargu
03
kwi
2015

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert dla zamówienia nr WSIiZ/PWI/08/2015

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert dla zamówienia nr WSIiZ/PWI/08/2015
20
mar
2015

Zapytanie ofertowe nr sprawy WSIiZ/PWI/08/2015

Zapytanie ofertowe nr sprawy WSIiZ/PWI/08/2015
30
gru
2014

Zaproszenie do składania zapytań ofertowych nr sprawy WSIiZ/PWI/05/2014

Zaproszenie do składania zapytań ofertowych nr sprawy WSIiZ/PWI/05/2014
17
gru
2014

Zapytanie ofertowe nr sprawy WSIiZ/PWI/03B/2014

Zapytanie ofertowe nr sprawy WSIiZ/PWI/03B/2014
10
paź
2014

Zapytanie WSIiZ/PWI/03/2014

Zapytanie WSIiZ/PWI/03/2014
06
paź
2014

Informacja o unieważnieniu postępowania nr sprawy OWSIiZ/8.2.1/12/2014

Informacja o unieważnieniu postępowania nr sprawy OWSIiZ/8.2.1/12/2014