Zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL w związku z realizacją projektu „Sieć Brokerów Innowacji” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dnia 16.06.2014 r. zostało wysłane do co najmniej 3 wykonawców oraz ogłoszone na stronie www.owsiiz.edu.pl  zapytanie  ofertowe nr 94/SI/2014.

W odpowiedzi na wyżej wymienione zapytanie ofertowe do dnia 02.07.2014 r. do godziny 14.00 wpłynęło  5 ofert na realizację zadań. Oferty spełniały wymogi formalne.

Spośród wymienionych ofert w oparciu o przyjęte kryteria (zgodnie z oceną i porównaniem złożonych ofert) wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez sm32 STUDIO Marek Mucharski, ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec. Oferta ta uzyskała najwyższy wynik: 70,57%.

Najnowsze

03
kwi
2015

Informacja o unieważnieniu przetargu

Informacja o unieważnieniu przetargu
03
kwi
2015

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert dla zamówienia nr WSIiZ/PWI/08/2015

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert dla zamówienia nr WSIiZ/PWI/08/2015
20
mar
2015

Zapytanie ofertowe nr sprawy WSIiZ/PWI/08/2015

Zapytanie ofertowe nr sprawy WSIiZ/PWI/08/2015
30
gru
2014

Zaproszenie do składania zapytań ofertowych nr sprawy WSIiZ/PWI/05/2014

Zaproszenie do składania zapytań ofertowych nr sprawy WSIiZ/PWI/05/2014
17
gru
2014

Zapytanie ofertowe nr sprawy WSIiZ/PWI/03B/2014

Zapytanie ofertowe nr sprawy WSIiZ/PWI/03B/2014
10
paź
2014

Zapytanie WSIiZ/PWI/03/2014

Zapytanie WSIiZ/PWI/03/2014
06
paź
2014

Informacja o unieważnieniu postępowania nr sprawy OWSIiZ/8.2.1/12/2014

Informacja o unieważnieniu postępowania nr sprawy OWSIiZ/8.2.1/12/2014