Rada Konsultacyjna Uczelni

Rada Konsultacyjna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego została powołana Zarządzeniem Rektora z dnia 9 maja 2011 roku. Jest organem doradczym i opiniotwórczym Rektora Uczelni. Członkowie Rady to pracownicy Uczelni oraz przedstawiciele pracodawców, jednostek administracji samorządowej, organizacji społecznych, kulturalnych i instytucji rynku pracy z regionu Warmii i Mazur.

Zadania Rady Konsultacyjnej WSIiZ to wyrażanie opinii i podejmowanie inicjatyw w zakresie:

 • realizacji strategii rozwoju Uczelni i jej podstawowych jednostek
 • tworzenia oferty edukacyjnej i szkoleniowej dostosowanej do rzeczywistych wymogów rynku pracy
 • kształtowania struktury kwalifikacji absolwenta danego kierunku studiów i efektów kształcenia
 • tworzenia planów studiów i programów nauczania
 • pozyskiwania miejsc realizacji praktyk studenckich
 • zgłaszania problemów badawczych do opracowania w ramach prac dyplomowych
 • prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych

Członkowie Rady Konsultacyjnej:

 • Mirosław Hiszpański – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych
 • Jolanta Lesisz – Dyrektor Regionu Olsztyn Santander Bank Polska
 • Wojciech Chwiałkowski–  Elbląski Park Technologiczny
 • Alina Gumkowska – Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Olsztynie
 • Elżbieta Dusznak – Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Olsztynie
 • Witold Zielski  – przedstawiciel środowiska biznesowego związanego z firmami wysokiej techniki
 • dr Lucyna Kwiatkowska  – Rektor WSIiZ  –  Przewodnicząca Rady Konsultacyjnej
 • mgr inż. Janusz Żwirko – Kanclerz WSIiZ
 • dr Hanna Pałach – przedstawiciel środowiska akademickiego
 • dr Anna Suchorab – Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii
 • mgr Marek Adamowicz – Dyrektor Instytutu Inżynierii Systemów
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content