Uczelnią kieruje Rektor, Kanclerz i Dziekan – jako organy jednoosobowe oraz Senat i Rada Zarządzająca – jako organy kolegialne.

dr Lucyna Kwiatkowska

Rektor WSIiZ dr Lucyna Kwiatkowska

mgr inż. Janusz Żwirko

Kanclerz WSIiZ mgr inż. Janusz Żwirko

dr Hanna Pałach

Dziekan WNTiS dr Hanna Pałach

SENAT

 • dr Lucyna Kwiatkowska - Przewodnicząca Senatu
 • mgr inż. Janusz Żwirko – zastępca Przewodniczącego Senatu
 • dr Hanna Pałach – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych
 • dr inż. Zygmunt Kurek – przedstawiciel Założyciela
 • mgr inż. Marek Adamowicz – przedstawiciel Założyciela
 • prof. dr hab. Gustaw Dębniewski - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr inż. Stanisław Drozda - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr Honorata Ruszkowska – przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami
 • Marta Staniszewska – przedstawiciel Studentów

RADA ZARZĄDZAJĄCA

 • Zygmunt Kurek – Przewodniczący
 • Witold Zielski – Zastępca Przewodniczącego
 • Marek Adamowicz
 • Jerzy Suchecki
 • Anna Wesołowska

RADA WNTiS

 • dr Hanna  Pałach – Przewodnicząca
 • dr hab. inż. Ryszard Walkowiak
 • dr inż. Stanisław Drozda
 • mgr inż. Dorota Lato
 • Karol Fąderski