Władze uczelni

Uczelnią kieruje Rektor, Kanclerz  – jako organy jednoosobowe oraz Senat  – jako organ kolegialny.

                 Rektor WSIiZ: mgr inż. Marek Adamowicz
             
                 Kanclerz WSIiZ: mgr inż. Janusz Żwirko

SENAT

  • mgr inż. Marek Adamowicz – Przewodniczący Senatu, Rektor WSIiZ, dyrektor Instytutu Inżynierii Systemów
  • mgr inż. Janusz Żwirko – zastępca Przewodniczącego Senatu, Kanclerz  WSIiZ
  • dr Anna Suchorab – Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii
  • mgr inż. Witold Zielski – przedstawiciel Założyciela
  • mgr inż. Grzegorz Olech – przedstawiciel nauczycieli akademickich
  • mgr inż. Dorota Lato – przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami
  • Paweł Adamski – przedstawiciel Studentów