Amicus Res

Amicus Res 
Model świadczenia biznesowych usług doradczych 
część IV - Instrumentarium dla małego i średniego przedsiębiorstwa 

Lucyna Kwiatkowska, Zofia Migus-Bębnowicz, Ryszard Walkowiak, Jerzy Wojeński
Olsztyn, 2014

Niniejsza publikacja została wydana w wyniku realizacji projektu „PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Egzemplarz bezpłatny

Amicus Res

Amicus Res 
Model świadczenia biznesowych usług doradczych 
część III - Instrumentarium dla mikroprzedsiębiorstwa 

Lucyna Kwiatkowska, Zofia Migus-Bębnowicz, Ryszard Walkowiak, Jerzy Wojeński
Olsztyn, 2014

Niniejsza publikacja została wydana w wyniku realizacji projektu „PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Egzemplarz bezpłatny

Amicus Res

Amicus Res 
Model świadczenia biznesowych usług doradczych 
część II - Instrumentarium dla osób planujących działalność gospodarczą 
 

Lucyna Kwiatkowska, Zofia Migus-Bębnowicz, Ryszard Walkowiak, Jerzy Wojeński
Olsztyn, 2014

Niniejsza publikacja została wydana w wyniku realizacji projektu „PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Egzemplarz bezpłatny

Amicus Res

Amicus Res 
Model świadczenia biznesowych usług doradczych 
część I - Istota i struktura modelu

Lucyna Kwiatkowska, Zofia Migus-Bębnowicz, Ryszard Walkowiak, Jerzy Wojeński
Olsztyn, 2014

Niniejsza publikacja została wydana w wyniku realizacji projektu „PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Egzemplarz bezpłatny

Równanie Pella

Równanie Pella

Andrzej Nowicki
Olsztyn, Toruń, 2014

(wydanie drugie uzupełnione i rozszerzone)

Cena: 
35,00 PLN
Liczby, funkcje, ciągi, zbiory, geometria

Liczby, funkcje, ciągi, zbiory, geometria

Andrzej Nowicki
Olsztyn, Toruń, 2014

(wydanie drugie uzupełnione i rozszerzone)

Cena: 
35,00 PLN
Zeszyt Naukowy 1/2014

Zeszyt Naukowy 1/2014

Olsztyn, 2014
Cena: 
20,00 PLN
Zeszyt Naukowy 1/2013

Zeszyt Naukowy 1/2013

Olsztyn, 2013
Cena: 
20,00 PLN
Model referencyjny szkolenia służby przygotowawczej

Model referencyjny szkolenia służby przygotowawczej

Piotr Stanisław Adamowicz, Andrzej Walkowiak
Olsztyn, 2013
Nierówności

Nierówności

Andrzej Nowicki
Olsztyn, Toruń, 2013

(wydanie drugie uzupełnione i rozszerzone)

Koszyk

Twój koszyk jest pusty